Dugnad-infoside

Hovedintensjonen med dugnadslista er å få medlemmene til å delta aktivt for miljøet i langrennsgruppa i NTNUI. Det er en oversikt over hvem som har gjort en innsats for Langrennsgruppa i NTNUI inneværende sesong. Det er medlemmenes ansvar å komme på denne lista. Hvis noen er utelatt fra lista, og mener de har oppfylt betingelsene for å stå på lista, send mail til arrangementskomiteen: langrenn-arrkom(a)ntnui.no. Å stå på lista er et krav for å kunne få refusjon på samlinger, renn og andre arrangementer. Les mer om refusjon her.

Det kreves minst to dugnadpoeng for å kunne motta full refusjon. Men selv om du har gjort tilstrekkelig med dugnad håper vi du ønsker å bidra mer og vil ta i et tak når det trengs.

Oppgaver som gir én dugnadseneht:

  • Vakt på idrettsbygget for NTNUI-langrenn.
  • Tidtaker Hyttekarusell inneværende sesong.
  • Eventuelt andre ting som viser at man faktisk er med å BIDRAR til miljøet, ikke bare nyter godt av refusjonsordningen. Det taes en skjønnsmessig vurdering ved sesongslutt. Vurderingen taes av styret i langrennsgruppa
  • Styreverv i andre NTNUI grupper enn langrenn.

Oppgaver som gir to dugnadsenheter:

  • Styreverv i NTNUI-langrenn inneværende år.
  • Arrangør Marka Rundt eller SL.

Veteraner

Intensjonen med veteraner er at de medlemmene som har gjort en stor innsats for NTNUI og NTNUI-langrenn gjennom flere år skal få kunne hvile på laurbærene uten å miste rett til refundering. Erfaringsmessig er det også slik at de som har gjort en innsats stor nok til å havne på veteranlista viser ansvar å hjelper til om det trengs, men disse blir ikke satt opp på vaktlister og lignende. Veteraner havner automatisk på dugnadslista.

Kriterier for å bli veteran:

  • Æresmedlemmer i NTNUI
  • Medlemmer med minimum tre år med verv i langrennsgruppa
  • Arrangør Marka Rundt 3 år
  • Arrangør Hyttekarusell 4 år