Reglement

Pga. prikkelister og matris-instruksen har vi ikke så mange andre regler i klubben. De tre viktigste er at alle må spille i svart shorts, delta på dugnad og at alle bøter er personlige
Kampreglement

 • Spillere som skal gå fra A-laget til B-laget må ha stått over 1 A-kamp.
 • I seniorklassen kan det likevel benyttes inntil 3 spillere under 21 år til å gå fritt imellom A- og B-laget uten at disse må stå over en A-kamp.
 • Hvis høyere og lavere lag er satt opp med kamp samme dag, har spilleren rett til å delta på lavere lag uansett tidspunkt for kampen, men spilleren kan ikke delta på begge lag samme dag.
 • Spillere over 21 år kan ikke gå fra A-laget til B-laget de siste 4 B-lags kampene.
 • Det er ikke lov å kontakte spillere i andre klubber om de ønsker å spille for oss. Det skal formidles til styret om trenerne ønsker å komme i kontakt med andre spillere.

Klubbreglement

 • Alle bøter i NTNUI Håndball er personlige!
  • Som medlem i NTNUI Håndball er du pliktet til å delta på dugnad. Bøter tildeles dersom en har glemt/ ikke stilt på oppsatt dugnad.
  • Alle må spille med svart shorts og hvite tennissokker på kamp. Gym/ankelsokker ikke innafor.
 • Spiller som ikke har meldt overgang, men som er på utlån må selv passe på å melde overgang etter at de har vært på utlån. Evt. fornye kontrakten med utlån. Dersom spillere glemmer dette og spiller kamper, vil klubben få en bot på 5000 kroner fra forbundet samt miste eventuelle poeng i disse kampene.