Plikter som NTNUI-spiller

Som spiller har du ansvar for å:

  • Melde overgang elektronisk på minidrett.no. Logg inn med egen bruker. Info på https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/praktiske-verktoy/overganger/
  • Betale treningsavgift til Sit Idrett og være medlem av NTNUI. Dette fås kjøpt i resepsjonen på Dragvoll, I-bygget eller treningssenteret på Portalen.  Se: https://www.sit.no/trening/bli-medlem 
  • Betale treningsavgift til NTNUI Håndball.
  • Betale NHF sin lisens for spilling av kamper.
  • Delta på våre dugnader som arrangeres og fordeles jevnt over sesongen av dugnadsansvarlig.

Treningsavgift
Har du ikke betalt treningsavgiften får du ikke trene eller spille kamp. Trenerne er informert og har godkjent regelen. Treningsavgiften på 800 kr brukes på forbruksmateriell som is, teip og klister, dommerutgifter, billigere borteturer osv. Vi har satt regelen for å sikre at alle bidrar til fellesskapet og at det skal være likt for alle i klubben uansett nivå. Og om det skulle være noe tvil:


Beløp: 800 kr
Kontonummer: Til oppmann på ditt lag
Merk med fullt navn og lag.
Lurer du på noe om betaling, send en mail til handball-kasserer@ntnui.no eller din sportslige leder.

Skal du kun være med oss et semester kan vi innvilge halv treningsavgift. Ta i så fall kontakt med kasserer.

Ikke student ved NTNU? Det er mulig å søke om dispensasjon for å bli medlem av NTNUI

Dersom man ikke er NTNU-student, men ønsker å bli med må man fylle ut og levere en dispensasjonssøknad som finnes her: https://www.dropbox.com/s/xiyknjcbbdcjx8n/Dispensasjonss%C3%B8knad.doc?dl=0
Dugnadsånden står høyt i NTNUI og frivillig innsatsmuligheter skal vektlegges i søknaden da dette er en del av evalueringskriteriene. Det bør nevnes i søknaden hvilket lag du satser på og hvordan du kan bidra. Send signert i scannet versjon til handball-styret@ntnui.no.