Oppkvinne/-menn

Vi har fra sesongen 17/18 startet med å ha en oppmann/oppkvinne på alle lagene våre. De skal samarbeide med sportslige ledere og trenere for å lette litt på arbeidsmengden til disse og ha oppgaver rundt kamper og turer. Deres instruks er her:

Oppmannsinstruks:

 

 • Samle inn egenandeler fra turer på laget og levere til kasserer, samt påse at reiseregninger blir riktig utfylt og levert dit de skal.

 

  • Det er tre forskjellige kategorier.

   Kat. 1: Når distansen til bortekamp er under 120 kilometer blir det ikke dekket noe utgifter. Dermed må lagene selv dekke utgiftene og ordne transport.

   Kat. 2: Når det er over 120 kilometer blir transportutgifter dekket av klubben. Egenandelen for dagstur er 150 kr per person.

   Kat 3: Ved overnatting blir transport og overnatting dekket av klubben. Det er egenandel på 300 kr per person.

   Egenandelene samles inn av oppmann og betales inn til kasserer (se kontonr. nederst). Kvitteringer på utlegg må tas vare på og festes på reiseregningsskjema (se link nederst, eller i Drive). Utlegg er bensin, ferge, overnatting eller andre reiseutlegg dere har på turen. Skjemaene leveres til kasserer. Enten direkte, eller i hylla til Håndball på kontoret på I-bygget. Fint om det blir levert så få skjemaer som mulig (helst ett per bil), slik at det blir minst mulig jobb for kasserer.

I tillegg: Oppmenn sørger for å fylle inn i skjemaet “Egenandeler borteturer” de reisende og betalingsdato. Dette finner de på Drive.

 

 • Samle inn andre egenandeler i forbindelse med fester og aktiviteter

 

   • Samles inn av oppmann og betales inn til kasserer (kontonr. nederst). Gjøres for at kasserer skal få bedre oversikt. Innbetaling merkes med “aktivitetsnavn”, lag og antall personer.

 

 • Behandle kampdokumenter (Gjelder ikke H1)

 

Linker:

Reiseregningsskjema: http://org.ntnu.no/ntnuitriatlon/wp-content/uploads/2013/05/Reiseregning.pdf

Utleggsskjema for diverse andre utgifter: http://ntnui.no/filer

Konto kasserer

Kontonr. til kasserer (Eddy): 86014352653