NTNUI Håndball Styret 18/19

LEDER: Simen Moe

Lederen har ansvaret for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. Lederen er klubbens representant utad og har hovedkontakten med forbund og region og er førsteprioritet i møter og forhandlinger. Leder styremøtene sammen med vår nestleder.

Kontakt: handball-leder@ntnui.no

 

NESTLEDER:  Stine Therese Aksdal

Nestlederen samarbeider tett med leder og fordeler oppgaver med denne. Er lederens stedfortreder dersom denne er borte. Leder styremøtene sammen med lederen.

Kontakt: handball-nestleder@ntnui.no

 

KASSERER: Edvinas Eddy Venediktovas

Kassereren står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskapet. Sitter med asvaret for klubbkontoen.
Kontakt: handball-kasserer@ntnui.no

DUGNADSANSVARLIG OG DOMMERKONTAKT: Gina Magnussen

Ansvarlig for dugnadene i klubben. Framskaffer også nye dugnader. Dette er det som holder klubben i gang og alle medlemmer må stille opp på dugnadene som dugnadsansvarlige setter opp. Holder orden på alle timene som utføres av medlemmene i klubbene.

Kontakt: handball-dugnad@ntnui.no

Sportslig leder
Sportslige ledere har størst ansvar for aktiviteten i lagene i klubben. De er kontaktpersoner for lagene sine utad mot klubber, region og dommere, har ansvar for å skaffe trenere og oppmenn og sørge for at gjennomføringen av sesongen og sportslige aktiviteter går som de skal. Det omfatter terminlistearbeid, lisenser, overganger, kamparrangement, turer osv. Trenere og oppmenn formidler typisk informasjon videre til sportslige ledere, men spillere er også velkommen til å ta direkte kontakt.

SPORTSLIG LEDER DAMER:
Kamilla Brøste

Kontakt: handball-sportsligleder-damer@ntnui.no

 

SPORTSLIG LEDER DAMER BREDDE:
Viktoria Nygård

Kontakt: handball-sportsligleder2-damer@ntnui.no

 

SPORTSLIG LEDER HERRER:
Per Kristian Stabbetorp
Kontakt: handball-sportsligleder-herrer@ntnui.no

Styremedlem
Disse har i grunn ingen definert oppgave, men er med på styremøter og blir tildelt oppgaver etter behov.

STYREMEDLEM: Kristine Lyngstad

STYREMEDLEM: Håvar Engen