Matrisinstruks

Her følger noen enkle regler som følger med jobben å være matris, de fleste er sikkert kjent fra før, men de er for å unngå misforståelser.

Du har ansvar for:

  • at baller, klister, tape, klisterfjerner, isposer (ikke så viktig), vester etc. er klart til treningen begynner.
  • drakter, klister, tape, klisterfjerner, isposer etc. er klart til både hjemme- og bortekamper.
  • tingene du tar ut av håndballskapet kommer tilbake igjen i skapet.
  • sende en mail til handball-bestilling@ntnui.no FØR det er tomt for diverse utstyr, slik at nytt kan bestilles.
  • å sjekke fargen på draktene til laget vi møter ved bortekamper. Hvis de har lik farge må vester tas med.
  • at det ligger én vest med en annen farge enn keeperdrakta i bagen. Greit hvis vi skal spille med 7 utespillere etc.
  • å sjekke at antall draktsettet er komplett etter kamp med tilhørende vask av drakter er gjort. Evt mangler rapporteres til sportslig leder for å få ordnet opp i det fortest mulig.
  • ansvarlig for at skapene på idrettsbygget og Dragvoll er ryddig.

Hvis dere er borte fra treninger/kamper må dere sørge for å delegere bort oppgavene slik at de fortsatt blir gjort.

Det vi har slitt mest med tidligere er at vi har “mistet/rotet bort” mange klisterkrukker i løpet av sesongen. Én krukke klister koster ca 500,- noe som gjøre denne vanen til en dyr uvane. For å bevare en “klister-kontroll” følgendes disse punktene:

  • Hvert lag har hver sin klisterkrukke (en på i-bygget og en på Dragvoll) som blir brukt på kamper og treninger. Merkes med “Laget ditt”.
  • Som dere skjønner er det viktig at dere sier ifra litt FØR det blir tomt for utstyr. Send en mail til handball-bestilling@ntnui.no om hva som mangler.

Denne lista over er ikke ment som noen hatliste til dere yngste. Den er seriøs og inneholder viktige ting for å få klubben til å gå rundt. Det er tidligere vært mye surr rundt nettopp drakter og klister. Så med denne lista håper vi ting kan bli bedre, så vi slipper mye unødvendig stress rundt kamper og treninger. Ser at denne lista kan virke litt nazi, men tror det er dette som skal til slik at vi slipper å “miste” mange tusen kroner i slurv.