Timeoversikt

Under er en tabell som viser totalt antall dugnadstimer per person. Formålet med timeoversikten er å gi hver enkelt en oversikt over sine egne timer. I tillegg blir det lettere å finne personer man kan bytte med slik at fordelingen av timer blir mest mulig rettferdig.

Timene inkluderer både dugnader som er utført og planlagte dugnader. Listen vil bli oppdatert ved bytter og endinger.

Har du spørsmål eller mener noe er feil, ta kontakt med dugnadsansvarlig på handball-dugnad@ntnui.no.