Dugnad

NTNUI Håndball er en dugnadsdrevet klubb – ditt oppmøte er derfor VELDIG VIKTIG for fellesskapet! Vi har en rekke dugnader i løpet av sesongen: søppelplukking på Moholt studentby, varetellinger, hjelp på ulike arrangementer, sekretariatvakter osv. Dugnadslister legges i starten av hvert semester ut på http://org.ntnu.no/handball/index.php/dugnadsliste/  med kontinuerlige oppdateringer. Ukens dugnader blir publisert hver søndag kveld på Facebook.

Har du ikke mulighet til å stille på dugnaden du er satt opp på, er det DITT EGET ANSVAR å finne noen du kan bytte med. Alle bytter sendes på mail til handball-dugnad@ntnui.no. Ved manglende oppmøte vil personen skrevet opp på den aktuelle dugnaden bli bøtelagt. Ønsker du å benytte facebookgruppa til å finne personer å bytte med? Benytt “Dugnadsbytting” (finnes under “Filer”), ikke publiser direkte på “hoved”veggen. Når du har funnet en å bytte med: Send byttet på mail til handball-dugnad@ntnui.no og slett kommentaren din fra “Dugnadsbytting”-filen.

Alle spillere vil jobbe omtrent 15 dugnadstimer per sesong, sannsynligvis noe mindre. Dugnadene er fordelt etter beste evne. Det vil likevel bli noe ujevnt fordeling mellom personer, men dette er forsøkt jevnet ut i løpet av året. Prøv å bytte slik at dere selv blir mest mulig fornøyd.

Offentlige dugnadslister
Vi har offentlige dugnadslister. Formålet er at dugnadstimene skal være mer tilgjengelig for alle, blant annet for dugnadsansvarlig og spillerne, slik at dere kan få kontroll over deres egne og andres dugnadstimer, som forhåpentligvis gjør det enklere å bytte dugnader.