Arrkom

Arrkom består av:

Leder
Økonomiansvarlig
Innkjøpsansvarlig
Markedsfører
Teknisk ansvarlig
Teknisk ansvarlig
Komitémedlem
Komitémedlem
Komitémedlem