Vi er ...

gjengen for deg som er musikkinteressert og vil se hva som skjer "bak teppet" på konserter og teater. FK består av 16 medlemmer og har en bindingstid på 3,5 år. Disse får opplæring for å lære det som trengs for å bli lydtekniker.
Les mer…

Lydteknisk utstyr - Studentersamfundet i Trondhjem

Dersom bruken av utstyret medfører fare for tilhørere/personer som er tilstede, eller innbærer misbruk/ødeleggelse av utstyr, vil hustekniker gripe inn med nødvendige midler.

If the use of the equipment may cause injury to the people present, or may cause damage to the equipment, the house engineer will take necessary action.

Link til scene- og lysspesifikasjoner / Link to stage and lighting spesifications

Storsalen/Grand Hall

-> klubben -> knaus
PA System:
Meyer
 • 12x Leopard, 2 x UPQ (frontfill)
 • Sub: 6 x 900 LFC

Det er ikke anledning til å ta ned husets PA-system. Er det ønskelig å bruke egen PA må denne stackes under husets PA-system.

It is not permissible to remove the in house PA system. If another PA system is needed it has to be stacked below the existing system.

Miksebord / FOH Desk:

 • Midas Pro 2

Miksebord / Monitor Desk:
Monitormix kan ordnes etter avtale
Monitormix is applicable. Please contact production manager

Monitorer / Monitors:
d&b audiotechnik

 • 16 x Series Max (1 x 15", 1 x 2" horn)

Monitor forsterkere / Monitor amps:
d&b audiotechnik

 • 8 x P1200A ( 2 x 400W / 600W)
Det kan velges mellom aktiv eller passiv deling.
The monitors can be set as passive or two way active.

Equalizere / Equalizers:

 • PA FOH: Klark Teknik DN 370 2 x 31
 • Monitor: 5 x Klark Teknik DN 360 2 x 31

Effekter / Effects:

 • 1 x TC 2290 Digital Delay
 • 1 x Lexicon PCM 91
 • 1 x TC M3000
 • 1 x Yamaha SPX-900
 • 1 x Yamaha SPX-990

Kompressorer / Compressors:

 • 3 x DBX 1066XL dual
 • 4 x DBX 160A

Gates:

 • 1 x DBX 274 Project 1 quad
 • 3 x Drawmer DS501

Klubben

-> storsalen -> knaus

PA-System:
Meyer Sound:

 • Top: 4 x MSL-4 (self-powered)
 • Sub: 2 x 700-HP (self-powered)
 • Front-fill: 1 x UPJ-1P (self-powered)

Delay system:
JBL:

 • 2 x AM6212/64
Systemet benytter 1 Crown Macro-Tech 3600VZ forsterker
Powered by 1 Crown Macro-Tech 3600VZ amp

Kontrollersystem / Control system:
BSS:

 • Soundweb Lite - SW 3088

Miksebord / FOH Desk:

 • Midas Pro2, w/stagerack 48 in/16 out

Miksebord / Monitor Desk:
Monitormix er ikke mulig grunnet scenens størrelse.
Monitormix is not available due to the size of the stage.

Monitorer / Monitors:
6 kurser
6 systems

Effekter / Effects:

 • 1 x TC D-Two delay
 • 1 x Lexicon PCM91
 • 1 x TC M-2000

Knaus

-> storsalen -> klubben
PA-System:
3-way D&B system
 • 2 x D&B Q10 Top
 • 6 x D&B Q-SUB (arranged in cardioid)
Systemet drives av D&B D12 forsterkere Powered by D&B D12 amps

Miksebord / FOH Desk:

 • Soundcraft MH3 40/12

Miksebord / Monitor Desk:
Monitormix er ikke mulig grunnet scenens størrelse.
Monitormix is not available due to the size of the stage.

Monitorer / Monitors:
4 kurser
4 systems

 • 6 x JBL-VRX900
Systemet drives av Crown XTi4000 forsterkere
Powered by Crown XTi4000 amps

Equalizere / Equalizers:

 • PA FOH: 1 x Ashley 6QX 2 x 31
 • Monitor: 2 x Ashley 6QX 2 x 31

Effekter / Effects:

 • 1 x SPX 90
 • 1 x Lexicon LXP-15
 • 1 x SPX 900

Kompressorer / Compressors:

 • 3 x DBX 266XL dual

Gates:

 • 1x Audiologic 440 quad gate

Misc:

 • 1 x CD

Microphones, Backline, DJ

Mikrofoner, backline, DJ DI:
 • 2 x Active DI LBB100 Klark Teknik
 • 13 x BSS AR-133 Active DI

Mikrofoner / Microphones:
Dynamiske / Dynamic:

 • 21 x SM58 Shure
 • 3 x SM58 Shure Beta
 • 8 x SM58 Shure Beta A
 • 16 x SM57 Shure
 • 1 x SM57 Shure Beta
 • 3 x SM52 Shure Beta
 • 1 x RE20 Electro Voice
 • 2 x e609 Sennheiser
 • 4 x e604 Sennheiser
 • 6 x e904 Sennheiser
 • 4 x e906 Sennheiser
 • 5 x 421 Sennheiser
 • 1 x D112 AKG
 • 1 x M88TG Beyerdynamic
 • 4 x 58A Shure Beta Wireless
Kondensator / Condenser:
 • 2 x SM98 Shure (incl. drum/instr. adaptor)
 • 3 x SM91 Shure Beta
 • 3 x SM98 Shure Beta
 • 1 x SM87 Shure Beta
 • 2 x SE300B AKG CK91
 • 3 x 452 AKG
 • 5 x VM44 Milab
 • 1 x LSR 1000 Milab
 • 3 x 4041 Audio Technica
 • 4 x C480 AKG
 • 6 x 4099V DPA
 • 2 x 2035 Audio Technica
 • 1 x 3035 Audio Technica
 • 2 x KSM9 Shure
 • 1 x e935 Sennheiser

Backline:

Trommer / Drums - Storsalen / Grand Hall:
 • Pearl Reference Pure 22", 18", 16", 12", 10" (Matte Walnut Finish)
 • Snare: 14" x 6" (tre / wood)
 • Cymbals: Zildjian
 • Tilhørende stativ / Stands
Bass - Storsalen / Grand Hall:
 • 1 x AMPEG SVT Classic
 • 1 x AMPEG 8 x 10"
Trommer / Drums - Klubben:
  Yamaha Maple Custom Absolute 22", 16", 14", 12", 10" (Sort / Black)
 • Snare: 14" x 6" (tre / wood)
 • Cymbals: Zildjian
Bass - Klubben:
 • 1 x Ampeg SVT-VR (SVT1 reissue)
 • 1 x Ampeg 8 x 10"
Trommer / Drums - Knaus:
 • Pearl Masters 22", 16", 14", 12", 10" (Svart / Black)
 • Snare: 14" x 6" (wood)
 • Cymbals: Zildjian
 • Tilhørende stativ / Stands
 • 1 x DW 5000 Accelerator Delta Pedal
Bass - Knaus:
 • Ashdown EVO II 500
 • 1 x SWR 4 x 10", tweeter
 • 1 x SWR 1 x 15", 1 x 10", tweeter
Gitar / Guitar:
 • 1 x Fender Twin Reverb Blackface Combo
 • 1 x Fender Twin Reverb Silverface Combo
 • 1 x Fender Hot Rod Deville 410
 • 2 x Vox AC30
 • 1 x Marshall JCM 800, 100W Head, model 2210
 • 1 x Marshall JCM 800, 4 x 12" Slant Cab, model 1960A
 • 1 x Marshall JMC 900, 50W Combo
 • 1 x Marshall JMC 900, 100W Combo
 • 2 x Marshall JCM 900, 4 x 12" Cab, Combo-size
Synth:
 • 1 x Nord Stage 2
Platerytter / DJ:
 • 2 x Pioneer CDJ-2000
 • 4 x Technics 1210 MK2
 • 5 x Pioneer CDJ-100S CD-player
 • 6 x Technics 1210 LP-player
 • 1 x Pioneer DJM-800
 • 1 x Pioneer DJM-600
 • 1 x Pioneer DJM-500
 • 1 x Vestax PMC-05 Pro III
 • 1 x Behringer VMX 300