Vi er ...

gjengen for deg som er musikkinteressert og vil se hva som skjer "bak teppet" på konserter og teater. FK består av 16 medlemmer og har en bindingstid på 3,5 år. Disse får opplæring for å lære det som trengs for å bli lydtekniker.
Les mer…

Hva er FK

Forsterkerkomitéen er den gjengen på Samfundet som tar seg av alt som har med lyd å gjøre. FK er gjengen for deg som er musikkinteressert og vil se hva som skjer "bak teppet" på konserter og teater. Gjennom arbeidet møter en band og teknikere som er innom Samfundet, og får selv sjansen til å lære det som trengs for å bli lydtekniker.

Forsterkerkomitéen er i alt 16 jenter og gutter og tar opp 6 nye funksjonærer om høsten. Bindingstiden er 3.5 år, og det er ingen krav om forkunnskaper.