Referat fra Årsmøte 2002

Det ble kalt inn til årsmøte gjennom oppslag på Innsida og plakater. 28 doktorgradskandidater var tilstede ved starten av årsmøtet.

 1. Valg av ordstyrer og referent

  Rolf André Bohne ble valgt til ordstyrer og Bård Skaflestad til referent.

 2. Innkalling og dagsorden

  Innkalling og dagsorden godkjent. Det ble gjort en endring i dagsorden, da Skretting ble flyttet før det ordinære årsmøtet.

 3. Evaluering av doktorgradsutdanningen

  Kathrine Skretting orienterte om den nylig utkomne rapporten som evaluerer doktorgradsutdanningen i Norge. Den korte konklusjoen er at doktorgradskandidatene i norge er

  For få, for gamle og for trege -- men veldig gode

  Hovedmålet med forskerutdanningen endres i rapporten til å bli

  ...avhandlingen avlegges i ung alder. Deretter bør de beste og mest motiverte få gå videre på post.doc. før en eventuell fast ansettelse.

  Det foreslås videre noen virkemidler for å oppnå dette målet. Blant disse virkemidlene er

  Kapittel 11 av rapporten inneholder oppsummering og tiltak og det skal arrangeres en oppfølgingskonferanse 3. juni 2002.

 4. Årsberetning

  Rolf André orienterte om DION-styrets arbeid i 2001/2002 med spesielt fokus på

  I tillegg ble arbeidsledighetstrygd nevnt. styret 2001/2002 har ikke arbeidet med denne saken grunnet at den er tatt opp på fagforeningsnivå og trolig løser seg selv når alle konsekvensene av studentstatussaken er klare.

  Deretter gikk Gelein gjennom boligsituasjonen for doktorgradskandidater. Han nevnte særlig boligsituasjonen for utenlandske doktorgradskandater og påpekte at det er et stort behov for å løse akutte problemer.

  Lise tok for seg barnehagesaken og belyste

  Lise nevnte særskilt at NTNU ikke har noen mulighet til å kjøpe plasser i andre barnehager selv om vilje og penger er tilstede.

  Til slutt orienterte Rolf André om hvordan vi kan være med på å påvirke situasjonen gjennom fagforeningene (Forskerforbundet og NIF gjennom Akademikerne). Fagforeningene mener det er en opplagt fordel at vi ikke lenger anses som studenter.

 5. Valg av nytt styre

  Følgende ble valgt ved akklamasjon til styret for DION, år 2002/2003. Årsmøtet ber det nyes styret om å konstituere seg selv på første ordinære styremøte.

  Styremedlem Fakultet
  Rolf André Bohne IVT
  Åsa Alexandra Borg NT
  Steinar Løve Ellefmo IVT
  Kåre Gether IVT
  Margit Hermundsgård HF
  Tonje Lauritzen SVT
  Ingo Machenbach IVT
  Lise L. Randeberg IME
  Barbara Rogers SVT

1. mai 2002, Bård Skaflestad (referent)