Referat, styremøte DION, 2002-04-03

Til stede: Lise, Snorre, Gelein, Margit, Barbara, Steinar, Rolf André, Åsa, Roar, Bård
Forfall:  
Møteleder: Margit
Referent: Bård

Saker

 1. Forskerforbundets stipendiatmøte i Oslo
 2. Margit gav et referat fra Forskerforbundets stipendiatmøte i Oslo. Hun trakk frem ting som er «kjekke å vite» som stipendiat ved et norsk universitet:

  Kurs i dette bør tas tidlig i stipendiatperioden heller enn når man er blitt engasjert i egen situasjon som følge av urettferdig behandling eller lignende.

  I tillegg fremmet man argumenter før lønnsoppgjøret og drøftet stiftelse av en eventuell nasjonal organisasjon for stipendiater.

 3. Årsmøtet
 4. Det forestående årsmøtet (2002-04-11) skal blant annet drøfte rapporten som evaluerer doktorgradsutdanningen i Norge. Denne rapporten inneholder fire tiltak for å bekjempe utviklingen der norske doktorgradskandidater er blitt

  ...for få, for gamle og for trege

  Det skal bli mulig å gå direkte fra en Mastergrad til et doktorgradsstudium, pliktarbeidet skal reduseres eller fjernes helt, det legges større vekt på veiledning av doktorgradskandidaten og studiets varighet økes til fire år fra dagens tre.

  Pliktarbeidet skal ifølge rapporten nedprioriteres til fordel for mer forskning og det som gjøres av undervisning skal være relevant i betydning at kandidaten selv skal lære av det. DION påpeker at dette kanskje er noe utopisk gitt dagens situasjon der ulike laboratorier i stor grad holdes i drift som resultat av stipendiatenes pliktarbeid.

  Det sittende styrets syn på disse tiltakene må presenteres på årsmøtet. Vi må videre få frem hva DION mener om

Neste møte (årsmøtet)

Tid: 2002-04-11, 14:00
Sted: Auditorium El 6, Gløshaugen

2002-06-10, Bård Skaflestad