Referat, styremøte DION, 2001-11-19

Til stede: Gelein, Ingo, Rolf André, Snorre, Lise, Bård
Forfall: Margit, Roar, Barbara, Åsa, Ola
Møteleder: Bård
Referent: Bård

Det ble et noe rotete møte uten en klar agenda. Undertegnede påtar seg alt ansvar for at innkallingen ikke ble sendt ut i tide. Det ble derfor hovedsaklig en oppsummering av hva som har skjedd siden forrige møte.

Saker

 1. Boligsituasjonen
 2. Gelein har skrevet brev til Universitetsdirektør Skarstein med forespørsel om reaksjon på leserbrevet. Hittil har leserbrevet blitt møtt med taushet, men vi håper at et brev via internpost istedet for epost skal bryte denne tausheten.

  Det store spørsmålet er nå hvordan vi skal gå videre i denne saken. Det vil sikkert være flere enkeltskjebner vi kan bruke som eksempler på en vanskelig situasjon, men det er litt uvisst hvor effektivt dette er. Vi kan imidlertid konstatere at fremtidig kommunikasjon med den øverste administrative ledelsen bør gå via internpost heller enn epost for å gi korrespondansen et noe mer offisielt preg.

  Siste nytt: I dag (2001-11-26) fikk DIONs styre et midlertidig svar fra OU-direktør Trond Singsaas på vår forespørsel om reaksjoner. Det foreslås to strategier: Å løse enkeltproblemer etterhvert som de oppstår, eller å gå gjennom regelverket påny for å bedre alle (utenlandske) stipendiaters boligsituasjon. DION vil følge saken videre.

 3. Arbeids- og oppholdstillatelser
 4. Ingo har hatt møte med Hilde Skeie ved internasjonalt kontor for å få rede på den endrede situasjonen for utenlandske stipendiater med midlertidig arbeidstillatelse. Det var tidligere tilstrekkelig å fornye arbeidstillatelsen ved å kontakte internasjonalt kontor, men nå skal alle papirer til behandling hos UDI.

  Internasjonalt kontor er i dialog med UDI, så det nytter ikke at DION kommer med skriftlige henvendelser til departementet om enkeltsaker selvom slike kan være utrolige nok i seg selv.

 5. Budsjett og regnskap
 6. Rolf André har vært i kontakt med Studiedirektør Walstad og redegjort for manglende bruk av DIONs driftsmidler for 2001. Resterende midler er overført til budsjettet for 2002.

 7. Barnehagesituasjonen
 8. Kollegiet har behandlet saken om barnehager for stipendiatene. Vedtaket må nærmest betegnes som en full seier for DIONs forslag. Etter første behandling ble det tatt forbehold om at universitetsdirektøren måtte komme med en nærmere utredning av praktisk gjennomføring, men denne utredningen viste seg å bli nesten identisk med det DION hadde foreslått. Fremdeles gjenstår en budsjettbehandling, men det er grunn til å være optimistiske.

 9. NIFs stipendiatmøte
 10. 2001-11-27 holder NIF stipendiatmøte i Oslo. Temaet er stipendiatenes behov og hvordan NIF kan bidra til å fylle disse behovene. DION er invitert til å delta på møtet og stiller med leder og nestleder.

 11. Saker vi skal arbeide med fremover
 12. Siden styret nå har sittet siden mai, var det også en anledning for å gjøre en liten oppsummering. DIONs arbeid bør nå konsentrere seg om å fullføre saker vi allerede arbeider med fremfor å starte nye. Spesielt gjelder dette i barnehagesaken hvor vi bør gjøre oppmerksom på at søknadsfristen for neste tildelingsrunde er satt tidlig i vårsemesteret.

Neste møte

Tid: Tirsdag 2001-12-18 (nærmere tidsangivelse på mailinglisten)
Sted: Ikke klarlagt ennå

2001-11-26, Bård Skaflestad