Referat, styremøte DION, 2001-03-14

Til stede: Margit, Rolf André, Anne Sofie, Ingo, Roar, Bård
Meldt forfall: Dagmar, Tarjei
Møteleder: Anne Sofie
Referent: Bård

Hva har skjedd

Saker

 1. Samarbeid med fagforeningene

  Margit gjennomgikk referat fra møtet som ble avholdt mellom Forskerforbundet, NIF og DION 2001-03-06. Av spesiell interesse var punktet om en spørreundersøkelse for kartlegging av den faktiske bruken av stipendiaters pliktarbeid. Ulike momenter ble trukket frem

  Informasjon om fremdriften i denne saken utveksles pr. epost i tiden frem til neste styremøte (se nederst).

 2. DION på nett

  Anne Sofie har bevist eksistensen av et dokument som beskriver dr.gradskandidaters arbeidsvilkår ved NTNU. Bård skal skaffe tak i dette dokumentet elektronisk, og gjøre det tilgjengelig fra DIONs hjemmesider.

 3. Årsmøtet

  Vi har funnet en tempoplan fra planleggingen og gjennomføringen av fjorårets årsmøte (2000-05-15) og denne egner seg godt for tilpasning til årets saksliste. Poenger og saker til årsmøtet kan inneholde

  Vi trenger noen til å holde innledningen til årsmøtet. Forslag om å spørre utdanningsminister Trond Giske kom opp og Rolf André skal undersøke denne muligheten.

 4. Eventuelt

  Margit bemerket at vi bør søke å få en sak inn i «Universitetsavisa» eller på «Innsida» før årsmøtet. Nærmere avtaler gjøres pr. epost.

Neste møte

Tid: Stipulert til uke 17 (2001-04-23 -- 2001-04-27). Nærmere avtale pr. epost. Anne Sofie tar initiativ.
Sted: I utgangspunktet Den Gode Nabo, men dette kan kanskje endres?
Til da: Holde kontakt pr. epost.

2001-04-02, Bård Skaflestad