Referat fra Årsmøte 2000

Det ble kalt inn til årsmøte gjennom oppslag på Nettopp, oppslag i Universitetsavisa og annonse i Under Dusken, samt e-post. 28 doktorgradskandidater møtte til årsmøtet.

 1. Valg av ordstyrer og referent

  Ole Brevik ble valgt til ordstyrer og Torgeir Dingsøyr til referent.

 2. Årsberetning

  Ole Brevik orienterte om DION-styrets arbeid i 1999.

 3. Forslag til vedtektsendringer

  Torgeir Dingsøyr foreslå å endre vedtektene for å få en bredere representasjon i DION-styret.

  § 4, 3. ledd ble endret fra:

  DION er en organisasjon for hele NTNU. Det skal tilstrebes en fordeling av representanter fra flest mulig av doktorgradene som tildeles ved NTNU.
  Til:
  DION er en organisasjon for hele NTNU. Det skal tilstrebes en fordeling av representanter fra flest mulig av doktorgradene som tildeles ved NTNU, og fra flest mulig fakulteter.

 4. Valg av nytt styre

  Følgende ble valgt til styret for DION, år 2000/2001:

15. mai 2000,Torgeir Dingsøyr (referent)