Referat fra årsmøte i doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU.

  Tid: Onsdag 18. februar 1998, klokken 14.00
  Sted: Moterommet til KB-fakultetet

  Til stede:
  Jens Haugan (leder)HF
  Rolf Jarle Aaberg ODIS
  Rune Tønnesen ODIS
  Are Osen MAT-NAT
  Gunnhild Setten SVT
  Nina M. Birkeland SVT
  Ståle Vilming ODIS
  Tove Schult ODIS
  Hilde Giæver Hildrum ODIS
  Anne Brekken MAT-NAT

  Sak 0. Velkommen.
  Jens Haugan valgt som ordstyrer, og ønsket velkommen.


  Sak 1. Refleksjoner og visjoner.
  Jens Haugan informerer om møte med avdeling for faglig utvikling og forskning, som bl.a. medførte at han skrev notatet "DION- refleksjoner og visjoner".

  Notatet ble diskutert. Viktige momenter:

 • Forholdet rundt vår status som arbeidstaker eller student diskutert.
 • I hvilken grad DION skal ha en administrativ karakter.
 • Kompensasjon for organisasjons arbeid.
 • Hvilken form skal DION ha - sett i forhold til undergruppene.

  Disse poengene vil bli diskutert videre på senere styremøter.


  Sak 2. Utvalg nedsatt for å se på doktorgradskandidatenes arbeidsforhold ved NTNU.
  Rolf Jarle Aaberg er DION sin representant i utvalget. Han informerte om utvalgets arbeid. Utvalget vil jobbe med sakene i vår, og komme med en innstilling i mai/juni. Utvalget vil ta for seg fire hovedpunkt:

 • Hvem vil dette gjelde for - hvem omfatter betegnelsen doktorgradskandidater
 • Arbeidsplikt
 • Driftsmidler
 • Residensplikt

  Det er viktig at DION kommer med innspill i prosessen.


  Sak 3. Møte med Forskerforbundet.
  Jens Haugan informerte. Forskerforbundet vil sette i gang en offensiv for å rekrutere doktorgradskandidater. Dette vil bli omtalt i neste nummer av Forskerforum.


  Sak 4. Møte med NIF - etatsstyre lokalt NTNU.
  Rolf Jarle Aaberg har vært til stede ved det lokale etatsstyre for NIF sitt møte. NIF lurte på hva de kunne gjøre for gruppen doktorgradskandidater.

  Forskerforbundet kontra NIF ble diskutert og oppfatningen var at Forskerforbundet jobbet bedre for oss som gruppe.

  Det ble fremlagt en ide om at DION skal innkalle til et generelt informasjons møte med NIF, Forskerforbundet og andre aktuelle organisasjoner. Dette blir en sak for neste styremøte.


  Sak 5. Nasjonalt møte for doktorgradskandidater.
  Det har vært liten oppslutning så langt, og ingen kontakt fra Universitetet i Bergen. Det ble foreslått at man muligens skulle ta kontakt med NLH og andre aktuelle "høyskoler". Bør diskuteres nærmere på neste styremøte.


  Sak 6. Valg av styre til DION.
  Neste års styre får følgende sammensetning:

  Undergruppe:Representant:Vararepresentant:
  DION-HFJens Haugan
  DION-SVTNina M. BirkelandGunnhild Setten
  DION-KB/FIMAnne BrekkenAre Osen
  DION-ODISRolf Jarle Aaberg
  Tove Schult
  Arne Fredheim

  Jens Haugan fortsetter som leder.

  Det ønskes en person som ansvarlig for DION sin hjemmeside. Dette ble utsatt til neste styremøte.


  Referent
  Arne Fredheim


Til møteplanen for 1998


E-post til
DION@stud.ntnu.no

TIL

e-post: Jens.Haugan@hf.ntnu.no - sida vart endra sist den: 05.03.98