REFERAT FRÅ STYREMØTET 22.09.97

Referat fra styremøte i DION.

Sted: Marinteknisk Senter, rom T5

Tid: Mandag 22. september klokken 16.00

Til stede: Jens Haugan, Rune Tønnesen og Arne Fredheim

Sak 1. Høringsuttalelse fra DION vedrørende forvaltning av dr.ing. og dr.scient. gradene.

Saken har tidligere vært til diskusjon i ODIS. ODIS sine synspunkter ble lagt frem på møtet og DION sluttet seg i stor grad til disse. Disse synspunktene er sammenfattet i en egen høringsuttalelse.

Sak 2. Registrering som student hvert semester.

Ved HF fakultetet må doktorgradskandidatene registrere seg hvert eneste semeter. Dette må gjøres før 15. september, og skaper problemer for mange doktorgradskandidater. Det virker unødvendig at det skal være behov for å gjøre dette mer enn en gang, når man begynner å jobbe med doktorgraden. Slik kunne man også betalt semeteravgift en gang for hele perioden.

For dr.ing. kandidater virker det slik. De blir automatisk oppmeldt til fag, blir registrert ved opptak og betaler semeteravgift kun en gang for tre år.

Jens vil følge opp saken og lage et innlegg til Universitetsavisa.

Sak 3. ORGUT.

Etter innspill fra Jens har ORGUT bestemt seg for å konsekvent bruke betegnelsen doktorgradskandidat. Bl.a. har de skrevet om referatet for å få med denne betegnelsen.

Vi ble enige om at selv om det virker som ``flisespikkeri'' så er det viktig at vi prøver å få til en konsekvent linje hvor betegnelsen doktorgradskandidat blir benyttet.

Sak 4. Eventuelt


DION
Last modified: Mon Jan 19 09:39:48 MET 1998