DION STYREMØTE 12.02.97

Møte for DION 12.2.97

Merknad
Dette var det første styremøtet med det nye styret. Styret satte derfor sammen agenda før møtet begynte.

Til stede
1 Rune Tønnesen, 2 Jens Haugan, 3 Ragnhild Støen, 4 Britt Dalen Laux, 5 Are Osen


Agenda
1 Orientering om DIONs arbeide for de nye medlemmene i styret.
2 Referat fra ODIS-møte 11.2.97.
3 Orientering om FUF-utredning (Avd. for Faglig Utvikling og Forskning).
4 Profilering av DION
5 Distribuering av adresser o.l.
6 Arbeidsledighetstrygd
7 Ymse

1 Orientering om DION  
De nye medlemmene i DION-styret ble orientert om DIONs arbeide. Enkelte saker saker som er under bearbeidelse og en liste over viktige problemstillinger ble beskrevet nærmere.

Prioriterte oppgaver (med ansvarlige):

 1. Arbeidsforhold
  -
  Ragnhild Støen, Asta Håberg, Rune Tønnesen, Rolf Jarle Aaberg, (Oluf Bøckman)

 2. Økonomi for DION
  -
  Arne Fredheim (sekretær)

 3. Representasjon av DION i ulike fora
  -
  Britt Dalen Laux, Sentralt Forskningsutvalg (SFU)
  -
  Hans Jørgen Slotvik, SFU
  -
  Oluf Bøckman, Dr. Ing.-utvalget
  -
  Tove Gullstein Jahr, Forskningsutvalg for teknologi og naturvitenskap

 4. Profilering
  -
  Jens Haugan (leder), Are Osen

2 Referat fra ODIS-møte 11.2.97.  
Rune Tønnesen ga referat fra ODIS-møte, 11.2.97. Dette var det første møtet i ODIS med de nye medlemmene.

Saker som ODIS vil se på

3 Orientering om FUF-utredning  
Britt Dalen Laux ga en kort orientering om en FUF-utredning som er til behandling, og vil komme til DION for høring. Det vil også komme en utreding fra Personalavdelingen som (m.m.) omhandler DION.

4 Profilering av DION  
Universitetsavisa skulle komme til møtet og ordne et intervju, men kunne ikke komme da avisa skulle gå i trykken samme dag. Møtet med Universitetsavisa ble derfor utsatt. Leder foreslo at styrets medlemmer skulle arbeide fram saker som DION bør profilere seg med gjennom Universitetsavisa.

Jens Haugan og Are Osen vil forsøke å få lagt ut DIONs hjemmesider på en sentral plass, og vil arbeide for å få lagt en link fra NTNUs hjemmesider over til DIONs.

5 Distribuering av adresser  
Jens Haugan (WWW-ansvarlig sjef) skaffet adresser, telefonnummer (faks-), e-mail adresser o.l. for de medlemmer som var tilstede på møtet. Fullstendig liste vil sendes (på e-mail) når den foreligger.

6 Arbeidsledighetstrygd 
Dette punktet falt sammen med punkt 1 .

7 Ymse  
Etter forslag ble det bestemt at styremøter i DION vil inneholde et fast punkt hvor underorganene i DION gir referat fra sine møter. Dette har virkning fra og med neste møte. Styret mener at referatene bør tidsbegrenses til 5 minutter.

Det ble diskutert hvordan DION skal opprette kontakt med lignende organer ved UiO, UiB og UiTø. Dette vil bli tatt opp som en del av fordelingen av arbeidoppgaver ved neste møte.

Neste møte
Neste møte vil holdes i kantina på Lade, onsdag 12.3.97, klokka 09.00.

Are Osen
Mon Feb 17 13:34:49 MET 1997

DION
Last modified: Thu Sep 25 10:24:01 MDT 1997