Arbeidsprogram for DION perioden 2001-2002

Målsettingen med arbeidsprogrammet er å gi det nyvalgte styret en indikasjon på hva slags saker som bør videreføres fra det avgåtte styrets arbeid. Styret må imidlertid gjøre en fortløpende prioritering ut fra ressurser og hva slags andre saker som kommer opp.

Studentstatus

Den viktigste oppgaven for DION i perioden vil være å sikre kompensasjon for tapte rettigheter i forbindelse med at vi mister studentstatusen. Dette blir nærmere utdypet i egen uttalelse for årsmøtet.

Arbeidsledighetstrygd

Fortsette samarbeidet med Forskerforbundet opp mot Aetat for å sikre bedre rettigheter for arbeidsledige doktorgradskandidater i forbindelse med at stipendet har gått ut samt i påvente på disputas. Her er det spesielt viktig å se sammenhenger til saken om tapt studentstatus.

Undersøkelse om arbeidsvilkår for stipendiater ved NTNU

Det bør arbeides videre overfor fagforeningene samt NTNUs ledelse for å få gjennomført en slik undersøkelse. En aktuell måte å gjøre dette på er å følge samme mal som den store studentundersøkelsen som ble gjennomført i mars. Det kan også være aktuelt å følge opp styret fra 1999-2000s arbeid overfor gallupp-instituttet Din Mening.

Samarbeid med fagforeningene

DION må være en pådriver for at samarbeidet med fagforeningene fungerer. Det må derfor gis stor prioritet i å fylle de to plassene i samarbeidsgruppa.

Rekruttering til DION

Det bør arbeides aktivt for å få rekruttert kontakter ved alle fakultetene ved NTNU.