University Board elections

Til midlertidig vitenskapelig ansatte,

Er du selv kandidat eller kjenner noen som kunne gjort en god jobb i NTNU-styret? Forslag på kandidater fremmes innen onsdag 20. mars. Forslagsskjema finner du på nettsiden for valget: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styrevalg

Sjekk også via «valgweb» at du står riktig oppført i manntallet. Feil forekommer og manntallet vil ikke bli rettet etter klagefristen onsdag 6. mars. Du finner lenke til «valgweb» på nettsiden over.

________________________________________________________

To Temporary Academic Staff,

Are you a candidate yourself, or do you know someone who could do a good job on the NTNU Board? Send your candidate proposal by Wednesday 20 March. Visit the website for the board elections to find out how you do this: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Elections

We also encourage you to check via “valgweb” your listing in the register of voters before the closing date for submitting complaints 6 March. You find a link to “valgweb” on the above website.

Hilsen/Regards,

Ida Munkeby (Organisasjonsdirektør/Director of Organization)