Election for the 2017-2018 DION Board!

DION Board elections will take place at our 2017 Annual General Meeting, 10. May 5-7pm at Klubben, Samfundet.
See the Facebook event and register here.

Summons and agenda are attached at the bottom of this post.

All PhD students, post-docs, and temporary scientific employees are eligible to run for a DION board position!

The DION Board consists of 5 to 8 members who serve for 12 months (until spring 2018). DION is the only organization at NTNU which represents PhDs and post-docs from across the university. We hold monthly board meetings and discuss wide-ranging questions we receive from PhD students, post-docs, institutes, and the NTNU Board.

Send us a message at post@dion.ntnu.no if you’d like to join next year’s DION Board, or if you have any questions.

This is an opportunity to be a leader in the NTNU community and get insight into how the university works. DION is invited to various university events throughout the year and presents at faculties’ introduction seminars for new PhD students. We therefore strive to have the broadest range of disciplines represented on the board to bring diverse perspectives to our discussions.

The election will take place at our Annual General Meeting. To be eligible, board members must have a contract through spring 2018 and receive a one month paid extension of the PhD (or one month paid duty work). The DION president receives two months paid extension/duty work. (Forskrift om stipendiater ved NTNU, §2)

NB: If you cannot join the Annual General Meeting, you are still eligible! Send us some info on yourself (academic area, background, motivation, etc.) and a photo, so we can present your information alongside the other candidates.

————–

Nytt DION-styre velges!

Alle stipendiater, post-doc og midlertidige vitenskapelige ansatte er velkommen til å stille!

DION-styret består av 5 til 8 medlemmer som har verv i 12 måneder (fram til våren 2018). DION (Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU) er den eneste organisasjonen som representerer stipendiater og post-doc’er for hele universitetet. Vi avholder månedlige styremøter og diskuterer ulike spørsmål vi tar imot fra stipendiater, post-doc’er, institutter, fakulteter og NTNU-styret.

Send gjerne en e-post til post@dion.ntnu.no hvis du har lyst å bli med i det nye DION-styret, eller dersom du har noen spørsmål.

Dette er en nyttig ledelseserfaring som gir innblikk i hvordan universitetet fungerer på alle nivå. DION inviteres til diverse arrangementer ved universitetet, og presenterer på f.eks. introduksjonsseminarer ved ulike fakulteter. Siden det er viktig å sikre perspektiver fra flere disipliner ønsker vi å ha et DION-styre som er bredt representert med styremedlemmer fra mange ulike fakultet.

Styrevalget finner sted på vårt årsmøte (AGM). Styremedlemmer må være ansatt fram til minst vår 2018 og får én måneds forlengelse av PhDen (eller én måneds pliktarbeid) betalt av NTNU. DION-leder får to måneder. (Forskrift om stipendiater ved NTNU, §2)?

NB: Hvis du ikke kan være tilstede på AGM kan du stille på papir. Det du trenger å gjøre er å sende inn litt info om deg (fagområdet, bakgrunn, motivasjon, osv.) samt et bilde, slik at vi kan vise dette på årsmøtet. Du er da valgbar av de som er tilstede på årsmøtet.

Summons AGM 10 May 2017

2017 DION Annual Report

2017 DION Annual Report

DION_Proposal of legislative amendment