Hvorfor

Vel, de fleste av oss har bakgrunn i korps, selv om det er langt fra en nødvendighet med musikalsk erfaring for å begynne i Berseblæsten. Det er vel egentlig bare naturlig å komme sammen en gang i uka, bråke og innta jubelbrus. Det er ikke mye tvil om at Berseblæsten gir oss et veldig godt sosialt liv. Ferske studenter blir lett kjent med studenter fra høyere årskurs, og over 50 års fest-tradisjon blir videreformidlet. Det viktigste er vel at vi har det veldig gøy.