Motivator

Hva er motivator?

Motivator er en undergruppe av Volvox & Alkymisten. Vi ønsker å engasjere, informere og motivere nysgjerrige volvoxere. For å bidra til dette, organiserer motivator hvert år arrangementer knyttet opp mot forskning innen fagfeltene biologi, kjemi, bioteknologi og andre relevante (og urelevante, men interessante) temaer.

Dette innebærer for eksempel populærforedrag, dokumentarfremvisning, turer til spennende steder, debatter og mye mer. Motivator jobber hele tiden med å fornye seg og det jobbes derfor kontinuerlig med nye ideer og nye måter å inspirere på.

 

Hvem er motivator?

Motivator består av medlemmer fra ulike retninger og studietrinn:
Eirik, Environmental Toxicology
Nora, Anvendt Kjemi
Nils, Biologi
Irene, Biopolymerkjemi
Kristine, Bioteknologi

 

Det er stengt for kommentarer.