Hvem er vi?

VI HAR FÅTT EN NY SIDE: volvox.no

Volvox & Alkymisten er linjeforeningen for de som tar bachelor- og/eller mastergrad i biologi, kjemi, bioteknologi og årsstudium i kjemi og biologi ved NTNU. Foreningen er en fusjon mellom de to linjeforeningene Volvox (biologi) og Alkymisten (kjemi). Fusjonen av de to linjeforeningene skjedde 5. oktober 1998, men linjeforeningen har røtter og tradisjoner helt tilbake til oppstarten av Volvox 1. februar 1961 og Alkymisten 19. oktober 1972.

Hvem er vi
Linjeforeningen drives frivillig av mer enn 40 studenter fordelt på et hovedstyre, en arrangementskomitébedriftskomité, reduksjonen i avisen Nukleotidene og en komité som representerer V&A i Realfagskjelleren. I tillegg har vi turkomiteen Trollkom, idrettslaget VAIL, koret VoKalium og bryggelaget Invitro.

Foreningen dekker mer enn 700 studenter, og har mer enn 200 aktive medlemmer.

Hva gjør vi
Volvox & Alkymisten arrangerer faddertiden for nye studenter, studentsosiale arrangementer og festligheter gjennom hele året, utflukter, bedriftspresentasjoner m.m. Tradisjonsrike arrangementer som immatrikkuleringsball, julebord, Krabbefest, og skitur til Åre er bare noen av de mange festlighetene vi steller i stand i løpet av året.

Nye studenters første møte med Volvox & Alkymisten skjer gjennom de to fantastiske fadderukene i starten av høstsemesteret. Olympiske leker, bli-kjent-fester, bar-til-bar, Studenterhytta og gjørmerugby er bare noen av de mange høydepunktene i løpet av faddertiden. Vi arrangerer også bedriftspresentasjoner gjennom hele året der du som student får muligheten til å lære mer om ulike bedrifter og hvilke jobbmuligheter du har. Kanskje kan du knytte kontakter som gir deg drømmejobben når du er ferdig utdannet?

Litt om navnet til foreningen
«Volvox» er navnet på en grønnalgeslekt. Artene i denne slekten er kolonier der encellete individer sitter tett i tett og danner en kuleformet gelelignende masse. Individene i kolonien kan koordinere flagellene sine slik at kolonien får en rullende bevegelse fremover, på latin betyr “volvere” å rulle. Få analogier er perfekte, men når man tar i betraktning at volvox-slektens mest karrakteristiske trekk: at enkeltindividene fungerer som et flercellet individ, en helhet, så er det ikke så rart at dette ble navnet på den biologiske linjeforeningen.

«Alkymi» brukes om kjemi som ble utført fra 300- til 1700-tallet. Alkymistene brukte en kombinasjon av læren om de fire elementene, de fire temperamentene, planetbaner og gudstro til blant annet å prøve å lage gull og finne en kilde til evig liv. Med sin utforskende trang til å undersøke det meste snublet også alkymistene en del ganger over mer brukbar kunnskap, og de dannet på denne måten grunnlaget for den moderne kjemien. Vi får håpe at våre kjemikere, utstyrt med litt bedre teoretiske metoder, også snubler over fornuftige oppdagelser!

Her står det litt om hva logoen vår betyr, og hvordan den har sett ut tidligere.

Den røda ulv
Riddere av den Røda Ulv er Volvox & Alkymistens egen ridderordning. Såfremt noen har gjort seg fortjent til det så utdeles hvert år på Krabbefesten ridderordenen «Ridder av den Røda Ulv». Denne ordenen utdeles til et medlem som har gjort stor innsats for foreningen og som har gjort seg bemerket i sosiale sammenhenger. Ridderordningen har røtter helt tilbake til oppstarten av Volvox i 1961.

Alkymistens promosjoner
Helt siden Alkymisten sin oppstart har medlemmer som har utmerket seg positivt eller negativt, over kortere eller lengre tidsrom, blitt hedret med alkymistens promosjoner. Personen som får denne litt mer uformelle utdelingen blir hedret med en passende forbindelse/organisme og et lite dikt for sine bragder. Tradisjonen forsvant litt etter 1988, men har nylig blitt tatt opp igjen.

Vedtekter
Vedtektene til linjeforeningen finner du her

Laster du ned Notifier (laget av linjeforeningen Online), kan du få notifikasjon når ny innlegg postes på nettsiden. Nedlastning for de ulike nettleserne: Chrome    Opera

 

 

Lik oss på facebook:

Det er stengt for kommentarer.