VIVO

 

 

9. februar 2016 blir karrieredagen VIVO arrangert for tredje gang på Gløshaugen, NTNU. Dagen ble for første gang arrangert i 2014 og er en videreføring av karrieredagen «Realfagdagen».

Hensikten med dagen er å gi studenter innen kjemi, biologi og bioteknologi et innblikk i fremtidens muligheter. VIVO vil gi studentene våre informasjon om spennende masteroppgaver, foredrag og historier fra tidligere studenter. Under dagen vil deltakende bedrifter også få et inntrykk av hva våre studenter har av kunnskap, og standplassene vil være gratis.

Vi ønsker med karrieredagen at studentene fullfører studiene med en kompetanse som de vet trengs – det være seg alt fra miljørådgivere til kreftforskere. Det at vi får vite mer om hva som venter, er store deler av grunnen til hvorfor vi arrangerer dette; av studenter – for studenter. Vi håper at dette vil øke studentenes motivasjon og arbeidsvilje, som vil gi bedre kvalifiserte og mer engasjerte hoder for arbeidslivet, og i tillegg gi en bedre studietid for hver enkelt. Hvilke bedrifter som kommer denne dagen, kan du se lenger ned på siden.

Bedriftene som deltok i 2015 kan ses øverst.

Det er stengt for kommentarer.