Ledige stillinger

Masterprosjekt (2015-2017) sammen med NINA

ECOFUNC-prosjektet (Understanding ecosystem functionality, expansion, and retreat of species on the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change) er et nyoppstartet prosjekt ved NINA, finansiert gjennom Klimaforsk. Prosjektet som helhet ser på hvordan de pågående klimaendringene påvirker endringen mellom skog og fjell, og omfatter både flora og fauna samt modellering av fremtidige scenario. Vi er nå på utkikk etter en masterstudent som kunne tenke seg å ta en masteroppgave sammen med oss. Masterprosjektet vil være i tilknytning til vegetasjonsdelen, og vil gå på endringene som skjer i vegetasjon i overgangen mellom skog og fjell (tregrensen). Det er ønskelig med en student som kan bli med oss i felt (Grødalen) nå i sommer (Fra 27. juli og 4-5 uker fremover). Studenten vil bli en integrert del av forskergruppen, og kan knytte verdifulle kontakter for fremtidige arbeidsmuligheter. Se her for full utlysning: Masterprosjekt utlysning

 

Ønsker du å legge ut en ledig stilling her, kontakt: bedkom-leder@volvox.no

Det er stengt for kommentarer.