Bedriftskomiteen

Volvox & Alkymistens bedriftskomité representerer bachelor- og masterstudenter innen biologi, kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim. Vårt arbeide ligger i å skape et bindeledd mellom våre studenter og arbeids- og næringslivet samt andre aktører, gjennom bedriftspresentasjoner, foredrag og lignende.

Våre studenter tar studium innenfor følgende emner:

 • Celle- og molekylærbiologi
 • Fysiologi
 • Bioteknologi
 • Marinbiologi og akvakultur
 • Økologi, evolusjon og etologi
 • Miljøtoksikologi og forurensingskjemi
 • Naturressursforvaltning
 • Systembiologi
 • Biokjemi og biopolymerkjemi
 • Naturmiljø- og analytisk kjemi
 • Organisk kjemi
 • Strukturkjemi
 • Fysikalsk- og kvantekjemi
 • Biokatalyse

Et viktig arbeid vi også utøver som komité er å fremme hva vi som studenter besitter av evner av kompetanse etter endt studium innenfor de ulike studieretningene vi representerer. Vår kunnskap er en ressurs forskning og næringsliv kan ha stor glede og nytte av, fordi vi som realfagstudenter går i dybden av å forstå naturens lover og sammensetning. Vår kompetanse er relevant innenfor et bredt spekter av næringer – fra forskning på farmasøytiske midler til arbeid i oppdrettsnæringen.

Kontakt: bedkom-leder[æt]volvox.no eller bedkom[æt]volvox.no

Lik oss på facebook:

Det er stengt for kommentarer.