28.10 – Lagerbesøk

Hei! Vi i styret har tenkt å ta turen nedenom lageret på Stripa på mandag kl 18, for å rydde og organisere alt vi har der av ting og tang og morsomme effekter. Hvis du som oss er nysgjerrig på hva TSSG faktisk har av utstyr som du kan låne, er det bare å slenge seg på! Vi gleder oss til en liten skattejakt i lager og arkiv, og vi vil gjerne ha hjelp!
(kanskje vi til og med har med boller eller likende?)
Studentspeiderhilsen
– Styret TSSG

Betaling av kontingent

Hei

Det er nå tid for å betale kontingent til TSSG. Årskontingenten er på 75kr og betales til konto 4202 21 73000. Merk betalingen med kontingent + navnet ditt. Vi ønsker at alle betaler innen søndag 28.10 (regnskapsåret avsluttes i oktober).

Betalende medlemmer i TSSG har stemmerett på årsmøtet i november, får medlemspris på overnatting på Duddelibu og har mulighet til å låne en del turutstyr fra gruppa. Ved spørsmål send en mail til oss.

Hilsen Styret