Trondhjems Studentersangforenings Orden
Vrangstrupen

Innstiftet 24. mars 1915


" Ordenen er indstiftet for at belønne utmerkede fortjenester av Trondhjems Studentersangforening eller utvist særlig flid og interesse i foreningens virke.

Ved optagelse i Ordenen kan ogsaa undtagelsesvis hædres personer som har gjort sig specielt fortjent av Studentersang i almindelighet."


Ordenen har tre grader:

Ridder - medalje med gult bånd, bæres på brystet
Kommandør - medaljen festet til gult bånd rundt halsen
Storkors - stor medalje festet til bredt gult bånd over brystet