Forum for Thoriumkraft

"Vi jobber for å fremme debatten om anvendelse av thoriumkraft som et miljøvennlig og fremtidsrettet energialternativ, både globalt og nasjonalt. Dersom du ønsker informasjon om thoriumkraft kan du gå til denne siden eller ønsker å diskutere om dette er noe Norge burde satse på kan du gå hit"

Siste nyheter:

Uheldig sammenblanding av roller

26-05-2007
Alf Petter Syvertsen

Miljøstiftelsen Bellona har siden temaet første gang ble tatt opp vist en enorm uvilje mot at Norge skal bruke penger på å utvikle en ny og tryggere type kjernekraft. Miljøstiftelsen Bellona vil redde verden ved å rense alle de 10000-vis av olje, kull -og gasskraftverk som finnes i verden, og gjemme alle disse milliardene tonn med CO2 under jorden i noen millioner år.

Aggressivt bly og vanskeligheter med å akselerere nøytroner trekker "Atomfysiker" Nils Bøhmer frem som hovedargumentene mot Thoriumkraft, men ser vi hvilke andre jobber Frederic Hauge, leder for Bellona, har, skjønner vi kanskje litt mer av denne uviljen.

Frederic Hauge er nemlig viseformann i den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering i tillegg til at Bellona har representanter i samtlige arbeidsgrupper. Og er det da rart at Bellona mener Norge burde bruke penger på CO2-rensing og ikke noen alternativer?

Vi mener dette er en uheldig sammenblanding av roller og oppfordrer ordentlige miljøvernorganisasjoner til å ta sine egne standpunkt og jobbe for det som gir mest reduks
(...)


Les hele nyheten og diskutér den.

Interessen øker

01-03-2007
Kai Müller Beckwith

I takt med at interessen for thoriumkraft øker i Norge, kommer saken mer og mer frem i media. Teknisk Ukeblad er nå ute med en informativ sak, som belyser visjonen forkjemperne har for thoriumkraft, i tillegg til en del interessant faktainformasjon.

http://www.tu.no/energi/article70019.ece

Diskutér denne nyheten

Uvilje mot utvikling av thoriumkraft

27-02-2007
Kai Müller Beckwith

Vi har registrert at diverse naturvernorganisasjoner har uttalt seg negativt til utvikling av thoriumkraft i Norge. Se:
http://ungdom.gronne.no/?p=187#more-187
http://www.bellona.no/comments/hvorfor_norge_ikke_bor_utvikle_thorium_kraftverk

Hovedpoengene som trekkes frem, er følgende:

Thoriumkraftverk vil likevel produsere en del atomavfall.
Akselleratoren kan brukes til produksjon av atomvåpen.
Den er ikke økonomisk lønnsom.
Det er diverse tekniske utfordringer tilknyttet reaktoren.


Punktene er gyldige argumenter, men det finnes allerede utredninger som omhandler mye av dette. Vi anbefaler aktivistene til å lese mer om teorien bak selve reaktoren, og sette seg mer inn i saken før de kommer med slike sterke uttalelser. Et godt sted å begynne er å se på linksamlingen vår.
Den fullstendige publikasjonen som underbyg
(...)


Les hele nyheten og diskutér den.

Regjeringen nedsetter et Thorium-utvalg

27-02-2007
Alf Petter Syvertsen

Ettersom thorium stadig blir et stadig hetere samtaleemne har olje -og energiminister Odd Roger Enoksen gitt Norges forskningsråd i oppgave å nedsette et utvalg som skal se nærmere på mulighetene rundt bruk av thorium i kraftproduksjon.
- Utvalget som opprettes skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i en pressemelding.
Miljøvernerene og forskere hilser utvalget velkommen og ser frem til å få rene fakta på bordet. Les mer her:
http://www.tu.no/energi/article69386.ece
http://www.siste.no/Innenriks/article2574470.ece

Diskutér denne nyheten

Fensfeltet

08-01-2007
Kai Müller Beckwith

Schrödingers katt på NRK hadde i oktober en repotasje fra fensfeltet i Nome i Telemark. Her forteller de litt om mulighetene for thoriumutvinning ved feltet, hvor store deler av Norges thoriumressurser befinner seg.
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/199759

Vi i Forum for Thoriumkraft har også vært i kontakt med Gunnvald Solli som eier 35 mål i det aktuelle feltet, der gruvenedgangen befinner seg. Han har sendt oss et avisutklipp som viser hvor det finnes thorium og innenfor det røde området er det påvist 6-8% thorium i fjellet. Bildet finnes her.

Ordførerer i Nome, Jan Thorsen, ønsker å invitere Egil Lillestøl for å informere kommunestyret om mulighetene ved utnyttelse av thorium til kraftproduksjon. På årets første kommunestyremøte, kommer regiongeolog Sven Dahlgren. Han skal orientere om Gea Norvegica Geopark generelt og thorium spesielt.
http://www.ta.no/nyheter/article2487784.ece
(...)


Les hele nyheten og diskutér den.


Les eldre nyheter her.