Lisens og klubbovergang

Norges Cykleforbund har effektivisert og forenklet rutinene ved lisesregistrering og påmelding til kurs og arrangement i 2014. De har derfor i samarbeid med EQ Timing utviklet et påmeldings- og betalingssystem for lisensregistreringen der hver utøver som tidligere utfører hele operasjonen gjennom en ny web basert løsning med integrert betalingsløsning.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Se lisensvilkår her.

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å gå inn i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Lisensregistrering:

1. Registrering gjøres på denne siden. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.

2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering. Sjekk også søppelposten din (spam) dersom fakturaen ikke mottas.

3. Når lisensen er betalt og lisensansvarlig i NTNUI Sykkel (leder eller nestleder) har godkjent den, vil du motta bekreftelse per epost. Hvis du ikke får den, sjekk søppelposten din og kontakt leder.

4. Ved klubbovergang må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i utøverens gamle klubb. Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent (dette erstatter tidligere overgangsskjema).