Rittrefusjon

Som medlem i NTNUI Sykkel kan du få refundert 85% av startkontingenter på ritt du sykler. Når sesongen går mot slutten (ca. i begynnelsen av oktober), vil en påminnelse med instruksjoner, samt søknadsfrist sendes ut til alle medlemmer per epost.

Betingelser for rittrefusjon

For å få rittrefusjon, må du:

 • Være medlem av NTNUI Sykkel.
 • Ha gjennomført dugnad for NTNUI Sykkel for gjeldende år og ha opptjent 3 dugnatspoeng.
 • Stille i ritt iført NTNUI-klær (shorts og trøye/jakke).
 • Registrere NTNUI som klubb ved påmelding (Ikke NTNUI Sykkel e.l.).

Prosedyre

Følgende må leveres til kasserer i søknaden om rittrefusjon:

  • Refusjonsskjema. Kan fylles ut digitalt.
  • Kopi av begge sider av medlemskort med gyldig oblat.
  • Rittkvittering. Bruk Kvitteringsskjema hvis du ikke får kvittering på epost eller annen måte. Kvittering skal inneholde A) arrangør på rittet, B) hvor mye som er betalt og C) hva det er betalt for. NB!!! Hvis du ikke får kvittering når du melder deg på hvor det står beløp (gjerne på ritt der du betaler kontant, MÅ du ta med rittkvittering ved betaling og få den signert!
  • Resultatliste der ditt navn er tydelig markert, og synlig ved siden av andre resutlater. Navn på ritt og kilden til resultatlista skal også framkomme tydelig.
  • Reiseregning hvis aktuelt (se info lenger ned).

I mappen du leverer til kasserer skal du altså ha; først refusjonsskjema og kopi av kort, deretter rittkvittering, resultatliste og evt. reiseregningsskjema for hvert ritt, i den rekkefølgen (3 ark etter hverandre per ritt). Alle papirene skal leveres på en ryddig måte, gjerne stiftet sammen i en konvolutt eller mappe, til kasserer, enten i skuffen merket «Sykkel» på kontorene til NTNUI på idrettsbygget Gløshaugen, eller til adressen nederst.

Reiseregningsskjema

Sykkelgruppa søker hvert år støtte til transport til tre ritt. Et av de er alltid birkebeinerrittet hvor gruppa setter opp buss, det andre rittet er NC eller NM etter medlemmenes eget ønske og det tredje rittet er et ritt hvor vi vet at det er flere medlemmer som skal delta. Støtten er som regel på 50 %, men er i år på 40 %.

Det stilles noen krav til dekning av transportutgifter, som finnes i NTNUIs statutter, §3. De viktigste betingelser er at reisen må være på over 120 km; at billigste reisemåte skal benyttes; at deltagere skal kjøre sammen dersom bil benyttes, og dette er gjennomførbart innen rimelighetens grenser.

Reiseregning

Unntakstilfeller

 1. Mange er nødt til å bryte ritt. Det kan gis rittrefusjon selv om dette skjer, men det er en forutsetning at deltager klarer å skaffe en bekreftelse på at han/hun faktisk har startet rittet. Ofte kommer deltagere som har brutt nederst på resultatlistene, da leveres denne som resultatliste, med samme krav som normalt for resultatlister. Dersom arrangør ikke lister opp brutte deltakere, er man nødt til å skaffe en bekreftelse direkte fra arrangør.
 2. Av og til kan man av en eller annen grunn ikke stille til ritt man er påmeldt. Dersom en deltaker ikke har mulighet til å stille i rittet på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, men betalt rittavgift, vil ikke dette refunderes av NTNUI.

Spesielle merknader

 1. Gjelder kun billigste deltakeravgift.
 2. Ved deltagelse i masseidrettsarrangement, som Trondheim-Oslo, frafaller kravet om å være medlem av sykkelgruppa, men krav om bruk av NTNUI-effekter (jakke, trøye) gjelder fortsatt. NB! Birkebeinerrittet defineres fra og med 2010 ikke lenger som et masseidrettsarrangement.
 3. Både refusjonsskjemaet og kvitteringsskjemaet kan fylles ut digitalt i en pdf-leser, for så å skrives ut. Dette gjør teksten enklere å lese, og dermed jobben enklere for kasserer. Begge eksemplene er fylt ut digitalt. NB! Dato og underskrift skal ikke fylles ut digitalt, men fylles ut med penn, etter at skjemaet er skrevet ut.

Postadresse

NTNUI Sykkel

Studpost 222
7491 Trondheim
«Refusjon»