#NTNUISVOMMEGRUPPA

Instagram

Uke 18

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag SøndagVelkommen til NTNUI Svømming

NTNUI svømming er sammensatt av alt fra mosjonssvømmere til tidligere norgesmestere!

Våre svømmetreninger finner sted i Pirbadet, der vi disponerer seks til åtte baner, fire kvelder i uken. Banene er inndelt etter ferdighetsnivå- fra mosjonssvømming (slow lane) til fast lane. Vi stiller ingen konkrete krav til kompetanse, utover det at du må kunne svømme 50 meter uten å holde i kanten eller stå på bunnen.
På svømmetrening er det alltid et program som er laget av vår trener Jarl. Utover dette er det ingen organisering eller oppfølging på trening. Vi arrangerer to eller flere crawlkurs pr. semester, der medlemmer av gruppen kan delta for en billig penge.
Vi arrangerer også en rekke sosiale begivenheter. Fredagspils etter trening på fredager er en gammel tradisjon. Det samme gjelder koieturen, som i vår går av stabelen 6.-8. Februar.

Alle medlemmer i svømmegruppa kan delta på vannpologruppas treninger og aktiviteter!

For mer informasjon kan du sjekke ut resten av nettsiden, eller ta kontakt på svommer-styret@list.stud.ntnu.no.

Vennlig hilsen styret!

Hvis du har spørsmål, ta en titt på Ofte Stilte Spørsmål. Der kan du finne svaret på det du lurer på. Vi ber om at du leser igjennom dette før du sender mail med eventuelle spørsmål.

Nyheter / News:

Generalforsamling 2016
Etter generalforsamling 11.02.2016 gjekk Peder Skjelten, Marte Kristinesdatter Bolstad, Kristine Mathingsdal Pedersen, og Rikard Meyer Sandling av verva sine. Takk for innsatsen!

Det nye styret i svømmegruppa ser slik ut

Leder: Martin Gundersen
Nestleder: Kristin Espolin Johnson
Kasserer: Heidi Skog
Trener: Jarl André Bergsvenkerud
Teknisk ansvarlig: Karl Tveit
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder arrangementskomiteen: Elise Dilling
Medlemsansvarlig: Beate Strøm
Styremedlem: Lene Æsøy
Senior styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Av: Peder Skjelten Tid: 2016-02-18 23:43:33

Semesterstart haust 2015
Mandag 17. august startar svømmetreninga på igjen i Pirbadet som normalt

Mandag 2100-2230
Tirsdag 2100-2230
Onsdag 2030-2200
Fredag 2030-2200

Det blir ikkje trening for vannpolo på tirsdaga til ein ny vannpoloansvarlig blir funnen

Peder Skjelten, Leder NTNUI Svømming
Av: Peder Skjelten Tid: 2015-08-12 21:36:46

Generalforsamling 2015
Etter generalforsamling 12.02.2015 trådte Magnus Aa Dalen, Gudrun Berg Ilstad, og Mads Vambheim Steffensen fra vervene sine i styret. Takk for innsatsen!

Det nye styret i NTNUI Svømming ser nå slik ut:

Leder: Peder Skjelten
Nestleder: Kristin Espolin Johnson
Kasserer: Eirik Rivedal
Trener: Kristine Mathingsdal Pedersen
Teknisk ansvarlig: Martin Gundersen
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder Arrangementskomiteen: Elise Dilling
Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen
Styremedlem: Rikard Meyer Sandling
Senior Styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Av: Peder Skjelten Tid: 2015-02-22 23:18:11

Change of license fee
Changes regarding insurance from the norwegian swimming federation causes the license fee
to increase by 100 NOK to 600 NOK.
Av: Martin Gundersen Tid: 2015-01-05 17:50:38

Semesterstart Våren 2015
Første trening dette semestret vil være 5. Januar. Treningstidene går som normalt.

The first swimpractice this year will be on the 5th of January.
Av: Martin Gundersen Tid: 2014-12-31 10:14:52

Semesterstart Høst 2014
Fra og med mandag 18. august går alle svømme- og vannpolotreninger som normalt.

Svømming:
Mandag 21.00-22.30
Tirsdag 21.00-22.30
Onsdag 20.30-22.00
Fredag 20.30-22.00

Vannpolo:
Tirsdag 21.00-22.30

Av: Martin Gundersen Tid: 2014-08-11 11:54:33

Generalforsamling 2014
Da var årets generalforsamling overstått. Vi retter en stor takk til de som har gått ut av styret!
Nestleder Lene , kasserer Endre , teknisk ansvarlig Bjørn Emil og lederen i arrangementskommiteen Trine trådte fra sine verv. Tusen takk for innsatsen!

Nye personer ble valgt, og styret ser nå ut som følger:

Leder: Magnus Aa Dalen
Nestleder: Peder Skjelten
Kasserer: Mads Vambheim Steffensen
Trener: Gudrun Berg Ildstad
Teknisk ansvarlig: Martin Gundersen
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder arrangementskomiten: Elise Dilling
Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen
Styremedlem: Kristin Espolin Johnson
Senior styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Hilsen det nye og gamle styret i NTNUI svømming!

Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2014-02-27 14:50:12

Training
Hei!
Godt nytt år!

Første svømmetrening for svømmegruppa blir mandag 6. januar.
Vannpolo begynner tirsdag 7. januar.

Magnus

-------------------------------------------------

Hi!
Happy new year!

First practice for the swimming group is monday 6th of january.
Waterpolo´s first practice is tuesday 7th.

Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2014-01-03 18:45:13

Vedlikehold på nettside
Vedlikehold på nettsiden kan gi problemer med innmelding i svømmegruppa 10.november.

Maintenance on the website may give issues with the registration 10th of november.

Teknisk ansvarlig
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-11-10 16:03:51

New safety routines at training
Hei alle sammen!

Fredag for en drøy uke siden var det en nestendrukning på svømmetrening. Et medlem som ikke var svømmedyktig prøvde å krysse bassenget på dyp del. Vi leier ikke dyp del av bassenget på fredager, noe som medførte at ingen så at han ikke klarte å svømme over. Heldigvis så en av badevaktene som ryddet i svømmehallen at han trengte hjelp, og fikk han opp av vannet.

NTNUI har selv ansvar for sikkerheten på treningene, så det er åpenbart at noe må gjøres med dagens praksis.

Dette har medført at sikkerheten på svømmetreningene har blitt tatt opp til diskusjon. Vi har hatt et styremøte om saken, og har kommet frem til følgende løsning.

1) Alle medlemmer i svømmegruppa skal klare å svømme 50m på egen hånd. Det er da snakk om 2 lengder på 25 meter. I vendingen er det lov til å ta på kanten og trekke pusten, men det skal ikke være snakk om en pause.

Nye medlemmer må huke av en egen post i innmeldingsskjemaet om at de er svømmedyktige. Vi i styret kommer til å bli mer aktive når det gjelder å kontrollere at folk er svømmedyktige. Hvis vi ser noen på trening som åpenbart er på grensen, vil vi be om å få se de svømme 50 meter. Personer som ikke er svømmedyktige vil få inndratt medlemskortet og vil bli fjernet fra medlemslisten. Det er bare medlemsskapet i svømmegruppa som blir avsluttet, ikke NTNUI medlemsskap. Årskontigenten til Norges Svømmeforbund kan ikke refunderes.

2) I våre treningstider har vi kun lov til å oppholde oss i følgende baner i drettsbassenget:

Mandag: Hele grunn del + to langbaner
Tirsdag: Hele grunn del
Onsdag: Hele grunn del
Fredag: Hele grunn del

Det er viktig at vi ikke oppholder oss i andre bassenger eller på den dype delen av idrettsbassenget. Dette er både fordi vi ikke betaler for å bruke disse, og fordi det er vanskelig for andre å se at du trenger hjelp hvis du oppholder deg et annet sted enn alle andre. Badevaktene er også gjort oppmerksomme på at det blir en innstramming i praksisen.

Vi minner også om at det alltid skal være to eller flere personer tilstede på trening. Hvis du er alene på trening har du ikke lov til å gå i vannet.


Hilsen styret

--------------------------------------------
ENGLISH

HI!
Friday october 25th there almost was a drowning accident at the swimming training. A member that was not qualified for swimming tried to swim across the deep side of the pool. Luckily one of the life guards that was cleaning saw this and prevented an accident from happening.

NTNUI is responsible for the safety of our trainings, not Pirbadet. Because of this incident, we will tighten up our practice concerning the skills of our members.

1) New members will from now on have to confirm that they are able to swim 50 meters without help when they sign up. The requirement is to swim two laps in the 25 meter pool, without break. However, it is allowed to hold the wall and take a breath when turning after 25 meters. We will be more active to control that all participants at training is qualified swimmers. If we see someone that does not look like qualified swimmers, we will ask them to swim 50 meters, as explained earlier. If a member fails to complete the 50 meters, the membership in the swimming group will be terminated (not the NTNUI- membership, only access to the swimming group). The annual fee to the norwegian swimming association is not refundable.

2) When entering Pirbadet during the swimming groups hours, we are only allowed to use the following lanes in the sports pool:
Monday: All the courses in the shallow part of the pool + two long courses.
Tuesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Wednesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Friday: All the courses in the shallow part of the pool.

It is important that we don´t use other facilities due to two reasons:
- We don´t pay for using any other facilities
- It is difficult helping each other in case of an accident if you are alone in a pool you are not supposed to be. We will also be more active controlling that no other facilities than the sports pool is being used.

Remember that it is forbidden to use the pool if your are alone at training.


Regards,
Styret
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-11-06 11:19:39