Velkommen til NTNUI Svømming

For English. Press English on the right side of the menu.

Svømmegruppen er en bredt sammensatt gruppe med alt fra mosjonssvømmere til norgesmestere. Håper du liker treningstilbudet i svømmegruppen. All informasjon om gruppen er å finne på sidene her. Klikk deg inn på Medlemskap for å se hvordan du melder deg inn. Dersom det er ting du lurer på som du ikke finner på sidene eller saker du vil foreslå for styret, så kan du sende mail til svommer-styret (at) list.stud.ntnu.no så svarer vi etter beste evne. Svømmegruppa har også en Facebook-side.

Hvis du har spørsmål, ta en titt på Ofte Stilte Spørsmål. Der kan du finne svaret på det du lurer på. Vi ber om at du leser igjennom dette før du sender mail med eventuelle spørsmål.

Nyheter / News:

Generalforsamling 2014
Da var årets generalforsamling overstått. Vi retter en stor takk til de som har gått ut av styret!
Nestleder Lene , kasserer Endre , teknisk ansvarlig Bjørn Emil og lederen i arrangementskommiteen Trine trådte fra sine verv. Tusen takk for innsatsen!

Nye personer ble valgt, og styret ser nå ut som følger:

Leder: Magnus Aa Dalen
Nestleder: Peder Skjelten
Kasserer: Mads Vambheim Steffensen
Trener: Gudrun Berg Ildstad
Teknisk ansvarlig: Martin Gundersen
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder arrangementskomiten: Elise Dilling
Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen
Styremedlem: Kristin Espolin Johnson
Senior styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Hilsen det nye og gamle styret i NTNUI svømming!

Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2014-02-27 14:50:12

Training
Hei!
Godt nytt år!

Første svømmetrening for svømmegruppa blir mandag 6. januar.
Vannpolo begynner tirsdag 7. januar.

Magnus

-------------------------------------------------

Hi!
Happy new year!

First practice for the swimming group is monday 6th of january.
Waterpolo´s first practice is tuesday 7th.

Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2014-01-03 18:45:13

Vedlikehold på nettside
Vedlikehold på nettsiden kan gi problemer med innmelding i svømmegruppa 10.november.

Maintenance on the website may give issues with the registration 10th of november.

Teknisk ansvarlig
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-11-10 16:03:51

New safety routines at training
Hei alle sammen!

Fredag for en drøy uke siden var det en nestendrukning på svømmetrening. Et medlem som ikke var svømmedyktig prøvde å krysse bassenget på dyp del. Vi leier ikke dyp del av bassenget på fredager, noe som medførte at ingen så at han ikke klarte å svømme over. Heldigvis så en av badevaktene som ryddet i svømmehallen at han trengte hjelp, og fikk han opp av vannet.

NTNUI har selv ansvar for sikkerheten på treningene, så det er åpenbart at noe må gjøres med dagens praksis.

Dette har medført at sikkerheten på svømmetreningene har blitt tatt opp til diskusjon. Vi har hatt et styremøte om saken, og har kommet frem til følgende løsning.

1) Alle medlemmer i svømmegruppa skal klare å svømme 50m på egen hånd. Det er da snakk om 2 lengder på 25 meter. I vendingen er det lov til å ta på kanten og trekke pusten, men det skal ikke være snakk om en pause.

Nye medlemmer må huke av en egen post i innmeldingsskjemaet om at de er svømmedyktige. Vi i styret kommer til å bli mer aktive når det gjelder å kontrollere at folk er svømmedyktige. Hvis vi ser noen på trening som åpenbart er på grensen, vil vi be om å få se de svømme 50 meter. Personer som ikke er svømmedyktige vil få inndratt medlemskortet og vil bli fjernet fra medlemslisten. Det er bare medlemsskapet i svømmegruppa som blir avsluttet, ikke NTNUI medlemsskap. Årskontigenten til Norges Svømmeforbund kan ikke refunderes.

2) I våre treningstider har vi kun lov til å oppholde oss i følgende baner i drettsbassenget:

Mandag: Hele grunn del + to langbaner
Tirsdag: Hele grunn del
Onsdag: Hele grunn del
Fredag: Hele grunn del

Det er viktig at vi ikke oppholder oss i andre bassenger eller på den dype delen av idrettsbassenget. Dette er både fordi vi ikke betaler for å bruke disse, og fordi det er vanskelig for andre å se at du trenger hjelp hvis du oppholder deg et annet sted enn alle andre. Badevaktene er også gjort oppmerksomme på at det blir en innstramming i praksisen.

Vi minner også om at det alltid skal være to eller flere personer tilstede på trening. Hvis du er alene på trening har du ikke lov til å gå i vannet.


Hilsen styret

--------------------------------------------
ENGLISH

HI!
Friday october 25th there almost was a drowning accident at the swimming training. A member that was not qualified for swimming tried to swim across the deep side of the pool. Luckily one of the life guards that was cleaning saw this and prevented an accident from happening.

NTNUI is responsible for the safety of our trainings, not Pirbadet. Because of this incident, we will tighten up our practice concerning the skills of our members.

1) New members will from now on have to confirm that they are able to swim 50 meters without help when they sign up. The requirement is to swim two laps in the 25 meter pool, without break. However, it is allowed to hold the wall and take a breath when turning after 25 meters. We will be more active to control that all participants at training is qualified swimmers. If we see someone that does not look like qualified swimmers, we will ask them to swim 50 meters, as explained earlier. If a member fails to complete the 50 meters, the membership in the swimming group will be terminated (not the NTNUI- membership, only access to the swimming group). The annual fee to the norwegian swimming association is not refundable.

2) When entering Pirbadet during the swimming groups hours, we are only allowed to use the following lanes in the sports pool:
Monday: All the courses in the shallow part of the pool + two long courses.
Tuesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Wednesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Friday: All the courses in the shallow part of the pool.

It is important that we don´t use other facilities due to two reasons:
- We don´t pay for using any other facilities
- It is difficult helping each other in case of an accident if you are alone in a pool you are not supposed to be. We will also be more active controlling that no other facilities than the sports pool is being used.

Remember that it is forbidden to use the pool if your are alone at training.


Regards,
Styret
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-11-06 11:19:39

Klubbkampen 2013
Hei!

I år som i fjor skal NTNUI Svømming arrangere klubbkampen. Dette er en årlig tradisjon mellom svømmegruppene til NTNU, UiO og UiB. I år kommer det også noen tilreisende fra USG i København!

Vi håper at så mange som mulig kan bli med, dette er et arrangement der det sosiale er høyt prioritert.

På slutten av svømmestevnet blir det så klart arrangert ølstafetter, og på kvelden blir det avholdt bankett i Trondheim sentrum :-)

Se invitasjon under arkiv for mer info.

Hilsen
Magnus
Leder NTNUI Svømming
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-09-05 16:51:10

Oppstart / Startup
Hi!

I hope all of you are enjoying your holidays!

The first practice will be Monday 19th of August. The hours are the same as usual. The first waterpolo practice is Tuesday 20th. See you there!

Magnus
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-07-29 22:26:48

Siste trening / Last practice
Siste svømmetrening før sommerferien blir onsdag 5. juni.
For vannpolo blir siste trening tirsdag 4. juni.

_____________________________________________

Last swimming practise before summer is wednesday 5th of june.
That means waterpolo´s last practise is tuesday 4th of june.

Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-05-27 20:32:24

Trening i mai/Training in May
Det blir ikke svømmetrening på de røde dagene i mai.
Det gjelder 1/5 , 9/5 , 17/5 og 20/5.

No training the dates mentioned above.
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-04-30 16:33:16

Påskeferie
[English further down]

Hei alle sammen!

Siste svømmetrening før påske blir fredag 22. mars. Første trening etter påske blir onsdag 3. april.

God påske! :-)

Hilsen leder
----------------------------------------------------------------------
Hi,

the last exersise before the easter holiday is march 22nd. The first exersise after the holiday is april 3rd.

Regards,
Magnus
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-03-24 13:14:30

Treningshelg i København
Hu og hei!

NTNUI Svømming er invitert til treningshelg i København av våre danske svømmevenner i USG.

Helgen blir 12. – 14. april. Opplegget starter rundt kl 17 på fredag, og vi avslutter rundt 15-16 på søndag. Helga vil selvsagt bestå av svømmetreninger, i tillegg til orienteringsløp, noe kampsport og yoga. Fellesmiddag fredag og lørdag.

Overnatting er ikke helt spikret, men det er snakk om at vi muligens vil bo med svømmerne fra USG. Med andre ord, rimelig overnatting. Middag og brunch blir en type spleiselag/buffe, der alle tar med litt hver. Så vi kjøper inn noe enkelt som brød eller lignenende : )

Flybiletten bestiller man selv, men NTNUI Svømming refunderer 50% av flybiletten tur/retur. Påmelding skjer til meg (gudrunildstad@hotmail.com) innen fredag 5. april. Men helst så fort som mulig, slik at dere får billigere flybiletter og vi får gitt beskjed hvor mange overnattingsplasser vi trenger.

Dette blir en sosial, morsom og sporty helg! :D


Med vennlig hilsen NTNUI Svømming

------------------------ ENGLISH -----------------------------------------------------------------
Hu og hei!

Our Danish swimming-friends from USG have invited NTNUI Swimming to a training-weekend in Copenhagen 12th – 14th of April.

The program starts around 17:00 at Friday and ends around 15:00 – 16:00 at Sunday. The weekend will consist of swimming (off course), maybe some orienteering, martial art, and yoga. Dinner and brunch will be contributed together to make sort of a buffet. USG will provide a place to sleep.

You have to provide your own plain-ticket, but NTNUI will refund 50% of the amount.

Send an e-mail to me if you will like to join (gudrunildstad@hotmail.com) within 5th of April, but preferably as soon as possible so you can get cheaper tickets and we can tell USG how many beds we need.

This will be a social, fun and sporty weekend! :D


Best regards NTNUI Swimming
Av: Bjørn Emil Evensen Tid: 2013-03-07 20:41:53