Komme i gang med dynamisk

Dynamisk sportsskyting er en stor internasjonal idrett som vektlegger sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet, gjennom både nasjonale og større internasjonale arrangementer over hele verden.

Sporten utøves med pistol/ revolver, rifle og hagle og følger et internasjonalt regelverk godkjent av International Practical Shooting Confederation (IPSC). Det er ingen faste skyte­programmer, og oppgavene skytterne blir stilt overfor vil til enhver tid være variable. Reglene vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Man skal med andre ord treffe målene mest mulig presist, med mest mulig kraft, på kortest mulig tid. Mottoet «Diligentia, Vis, Celeritas» (DVC) betyr «presisjon, kraft, hurtighet» og skal gjenspeile de balanserte elementene i skyteformen.

Tiden for gjennomføring er viktig ettersom resultatet måles utifra oppnådd poengsum på blinkene delt på tiden brukt. Fristil i gjennomføring er også et viktig element, utøveren kan velge den metoden for gjennomføring som gir best resultat utifra egne skyteferdigheter.

Ettersom det skytes under bevegelse kreves det eget godkjenningskurs med skriftlig og praktisk prøve utover vanlig skyteutdanning. Interesserte er hjertelig velkommen til å være med på treninger og konkurranser for å ta en titt og bli kjent. Husk at både skyttere og tilskuere må benytte vernebriller og hørselvern til så lenge man befinner seg på skytebanen. Besøk hjemmesidene til moderklubben Trondheim Feltskyttere for mer informasjon.