Velkommen til studentgruppa i TFS!

Velkommen til TFS studentgruppa sine hjemmesider! Her vil gis informasjon om aktiviteter, kontaktpersoner etc.

Studentgruppa i Trondheim Feltskyttere er en egen gruppe i TFS. Det vil dannes egne studentlag (teams) som kan trene og reise på stevner sammen, i tillegg til å arrangere andre utenomsportslige, sosiale aktiviteter. Gruppa er ment for studenter ved NTNU som også er medlem av klubben. Studentene har vanligvis det samme utgangspunkt økonomisk og sosialt, og det kan derfor være en fordel å ha en egen gruppe som ivaretar studentene blant annet når det gjelder lån av utstyr, samkjøring til stevner, treningstips, etc.

Vi treffes på banen!