Om studentgruppa

Studentgruppa i TFS er en gruppe i Trondheim Feltskyttere for studenter. Studenter har vanligvis samme utgangspunkt økonomisk og sosialt, og det er fordel med en egen gruppe som ivaretar studentene blant annet når det gjelder lån av utstyr og samkjøring til stevner.

Studentgruppa i TFS driver utelukkende med dynamisk sportsskyting med pistol og rifle.  En annen gruppe i Trondheim som driver med skyting for studenter er NTNUI Skyting som fokuserer på DFS og NSF rifle. Sammen har vi laget en facebook-gruppe Studentskyttere i Trondheim som er et samlingspunkt hvis du er student og interessert i å begynne med skyting.

Satsingsnivå i studentgruppa

TFS er klubben for deg enten du vil vinne NM eller er rekreasjonsskytter og bare er med for moro skyld. Det sosiale er viktig, og vi forsøker å trene og reise på stevner sammen.

Trening

TFS har innendørstreninger med pistol og salongrifle på Trondheim Skytesenter (TSS) (kart), se forøvrig TFS sine hjemmesider.

TFS leier også utendørs pistolbane på Jonsvatnet (kart), se forøvrig TFS sine hjemmesider.

Vi treffes på banen!