Sosialdemokratisk studentforening i Trondheim

Her kommer etter hvert hjemmesiden til Sosialdemokratisk studentforening i Trondheim.

Inntil videre kan du sende en epost til sverrebu( )stud.ntnu.no dersom du ønsker mer informasjon.

Vi kommer til å ha årsmøte/oppstartsmøte
14.mars kl 1815 i Auditorium R4 i Realfagsbygget på Gløshaugen.
Der vil vi definere mer tydelig hva vi er og skal være, og alle interesserte er velkomne.
Mer informasjon kommer her snart.

Dagsorden for årsmøtet

  1. Konstituering
  2. Prinsippdebatt om organisasjon
  3. Vedtekter
  4. Politisk Innledning
  5. Politisk plattform
  6. Årsplan for 2006
  7. Budsjett for 2006
  8. Valg av styre, revisor, festkomité
  9. Resolusjoner
  10. Eventuelt

Med vennlig hilsen,
Interimstyret
Martin, Mari, Miriam, Torgeir og Sverre