Studentmållaget i Nidaros
Medieordlista

Studentmållaget i Nidaros er studentlaget til Norsk Målungdom i Trondheims-området. Me arbeider for å tryggja rettane til nynorskbrukande studentar, og for å fremja nynorsken som eit alternativ for alle.

Siste nytt om målsaka finn du på www.nynorsk.no.

Meir informasjon om nynorsken, målarbeid og språklege rettar kan du finna på heimesida åt Norsk Målungdom.

Gjer eit val!