Om SMASH


SMASH (Societé Musicae Academique de Schlaag et Hoorn) er en studentorkesterfestival som avholdes en gang i semesteret. Orkestrene i Oslo, Bergen, Trondheim, Ås og Kristiansand veksler på å arrangere festivalen. Lokale og tilreisende studentorkestere samles da for å utveksle erfaringer og for å ha det festlig sammen. I Norge arrangeres ofte SMASH i forbindelse med en studenteruke som UKA eller UKEN. I løpet av en SMASH-helg er det noen faste arrangementer som går igjen:

Visste du at