Hva er SSL?

Studentenes Skeptikerlag (SSL) er en studentorganisasjon ved NTNU i Trondheim. Vårt mål er å fremme kritisk tenkning, samt å være et møtested for skeptikere i området. Vi ønsker å gjøre skeptisisme i Norge mer sosialt.

Vi viser relevante dokumentarer og arrangerer forelesninger om interessante temaer. I tillegg til dette arrangerer vi sosiale events som f.eks. skeptisk pizza-aften (se program for mer info). Arrangementene er åpne for alle, en trenger hverken være medlem eller student. Ei heller trenger en være skeptisk, tvert imot ønsker vi at personer med annen oppfatning kan delta.

Hvorfor organisere seg?

Det er flere grunner til hvorfor vi valgte å etablere skeptikerlaget.

Vi ønsket å skape en mulighet for skeptikere å møte andre med liknende interesser. Det er en god del skeptikere i Norge, men generelt få sosiale arrangementer, dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi vil vise at skeptisisme er gøy.

Vi mener kritisk tenkning er særdeles viktig, og føler det er et stort behov for prominent skeptisisme. Det virker ofte slik at kvakksalvere og sjarlataner er mye flinkere til å få sine meninger hørt, og alt for ofte slipper de unna uten tydelig kritikk.

Hvorfor skal jeg bli medlem når arrangementene er åpne for alle?

Arrangementene er åpne for alle fordi vi prioriterer det å fremme kritisk tenkning fremfor å ha mange medlemmer. Det er viktig for oss at personer med andre synspunkt skal kunne delta, til tross for at de ikke ønsker å være en del av vår organisasjon. Vi ønsker også at det skal være mulig å delta på så mange arrangementer en skulle ønske, før en bestemmer seg for å bli medlem.

Vi setter selvsagt stor pris på at personer som er interessert i det vi driver med blir medlemmer. Medlemstallet spiller en rolle for eksempel når vi søker sponsormidler, eller prøver å få tak i forelesere.

Da arrangementene er åpne for alle er det få medlemsfordeler, foreløpig kun en: medlemmer kan låne et utvalg DVD-er, bøker og tidsskrifter (se bibliotek). Vi håper på å utvide utvalget, samt introdusere fler medlemsfordeler, i fremtiden. Medlemskapet er uansett gratis.

Har dere ikke en ganske negativ holdning?

Nei, tvert imot.

Skeptisisme er først og fremst en positiv oppfatning av den vitenskapelige metoden. En skeptiker vil være åpen for alle påstander, men vil kreve gode argumenter og godt bevis for å gå med på dem. Skeptikere vil og være villig til å forandre standpunkt når nye bevis dukker opp. Vi er interessert i hva som er sant, og hvordan vi kan vite det.

Er SSL en ateistgruppe?

Nei.

En kan ikke legge skjul på at det er en viss overlapp mellom skeptikere og ateister, men det betyr på ingen måte at det ikke finnes gode skeptikere som også er religiøse. Det er heller ikke slik at alle ateister er skeptikere.

SSL har ikke som mål å være en ateistorganisasjon. Vi vil ikke arrangere events om religion, med unntak av religiøs pseudovitenskap, som f.eks. kreasjonisme og troshelbredelse. Siden vi vet at det er stor interesse for slike temaer, har vi likevel en del aktuelle bøker og (foreløpig kun) én dvd til utlån for medlemmene.

SSL setter selvsagt ingen begrensninger på hva medlemmene diskuterer på møtene. Om du ønsker å diskutere religion, vil ingen hindre deg (tvert imot vil nok mange bli med). Begrensninger på hvilke temaer som kan tas opp er kun satt for organisasjonen, ikke individuelle medlemmer.

Hvordan kan jeg engasjere meg?

Om du har forslag, ris eller ros, ta kontakt med oss, enten på mail eller på et av våre arrangementer.

Du kan også hjelpe skeptikerlaget ved å ta med venner til arrangementene, bli med i facebook-gruppen, eller henge opp plakater.

Om du vil holde en forelesning for skeptikerlaget, eller ønsker et samarbeid mellom din organisasjon og SSL, ta kontakt. skeptisk-leder(ved)org.ntnu.no