Nyhetsinnsamler

Elevprosjekt fikk flere til å søke helsefag

Dagens Medisin - 7 timer 35 min siden
Elever endret holdninger til eldre etter livsglede-prosjekt, viser oppgave. 

Evolving bacteria to produce more of all sorts of useful chemicals

nobel intent - 11 timer 4 min siden

In many cases, cells are capable of feats of chemistry that leave human-designed systems in their dust. The problem is that evolution only drives cells that produce the chemicals they need, only in the quantities they need. We design systems to make the chemicals we want and generally take as much as we can produce. Typically, these two things aren't compatible. But some Harvard researchers have figured out a way of getting them into alignment.

It's easy to transplant biochemical pathways into bacteria, at least once you identify the genes involved. At that point, you can have the bacteria produce drugs or other useful chemicals, such as precursors to plastics. The problem is usually that the bacteria aren't happy about it. Producing chemicals generally requires energy, and it siphons off chemical precursors that the bacteria need for their own purposes.

There are two neat tricks that the authors use to induce the bacteria to be happier about being converted into miniature chemical factories. The first is that they figure out how to make the chemical product we want essential to the cell's survival. The second is that they let evolution integrate the new biochemical pathway into the cell.

Read 10 remaining paragraphs | Comments

More problems for bees: we’ve wiped out their favorite plants

nobel intent - tir, 25/11/2014 - 17:30

Bees are disappearing—that much is certain. What's unclear is why. Pathogens and pesticides have been posited as potential causes, as has the loss of bees' preferred floral resources. This last reason has intuitive appeal: wildflowers are disappearing because of agriculture, and bees rely on the pollen and nectar in flowers, so the loss of flowers should be causing the loss of bees.

But a demonstration of this seemingly simple idea has been hard to come by. Different species of bees rely on different plants—the bee species that are disappearing have never been analyzed in terms of taste for the plants that are disappearing to see if they match up. And, once the bees or plants are gone, it's hard to figure out what relationship (if any) they might have had. Pesky details.

Researchers in the Netherlands have gotten around this problem by examining museum specimens of bees to figure out which bees like which flowers. They've demonstrated that the bee species that have declined are in fact those that like the pollen from flower species that have also declined.

Read 5 remaining paragraphs | Comments

Over 500 helseprosjekter får støtte

Dagens Medisin - tir, 25/11/2014 - 14:41
Extrastiftelsen fordeler rekordstort beløp på 232 millioner til over 500 prosjekter innen helse og rehabilitering.

Kreft er ikke krig

Tidsskriftet - tir, 25/11/2014 - 11:57
- Vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft. Kreftrammedes muligheter til å påvirke forløpet av sykdommen er begrenset. Det er dokumentert at psykososiale forhold har liten betydning for kreftoverlevelsen, og dette er det viktig at også pasientene vet. Det kan gi trygghet for at de selv ikke har sviktet eller tapt dersom behandlingen ikke virker eller sykdommen forverrer seg, skriver assisterende sjefredaktør Erlend Hem på lederplass.

Dagens Medisin kårer Helse-Norges mektigste

Dagens Medisin - tir, 25/11/2014 - 11:09
Denne juryen gir deg oversikten over makteliten i Helse-Norge. I dagene fremover presenterer vi de ti mektigste.

Oppfordrer til å spørre om forholdet til far

Dagens Medisin - tir, 25/11/2014 - 11:00
Når en mann ruser seg og har psykiske problemer, er det viktig å høre om forholdet til deres far, viser doktorgrad. 

Ankesak for MS-behandling i retten

Dagens Medisin - tir, 25/11/2014 - 08:39
Tidligere MS-syk vant frem i tingretten med krav om å få dekket stamcellebehandling i Sverige. Staten anket imidlertid, og nå behandles saken i retten på nytt.

Legevakt under lupen

Tidsskriftet - tir, 25/11/2014 - 07:00
Legevakt-Norge er i endring og flere får lengre reisevei. Noen har allerede så lang reisevei at bakvakt bør vurderes. Og kanskje flere fastleger bør dra på hjemmebesøk?

95 prosent følte ikke ammepress

Dagens Medisin - tir, 25/11/2014 - 06:00
Få nybakte mødre følte ammepress på barselavdelingen eller helsestasjonen, viser undersøkelse.

Researchers rule out a “tectonic aneurysm” in the Himalayas

nobel intent - man, 24/11/2014 - 20:45

If you really think about it, a great many things go into a painting. There’s the artist’s vision, sure, but there’s also the pigments and properties of the paint, the mixing of the paints on the palette, the canvas and frame, the types of brushes used, and the physical skill of the painter. Landscapes, likewise, are determined by many factors (even if they never appear in a painting). But for landscapes, a complex system of factors interacts dynamically, continually evolving and producing a masterpiece every step of the way.

The Himalayas are an astoundingly grand landscape; we call them “the roof of the world.” You could simply describe them as the crumpled product of the collision between the Indian and Eurasian tectonic plates, but that would be about as bland as describing the contents of the Louvre as “paint.” Each peak and valley has been slowly sculpted by a collaboration of geologic processes. Researchers have recently uncovered evidence about one of these processes, something with the inartistic name of "tectonic aneurysm."

Floating peaks

It’s reasonable to assume that, in a place like the Himalayas, tectonics pushes a mountain up even as erosion shaves it down. The faster the mountain pushes upward, the harder erosion works to keep it in check. That's because the peaks extend into colder elevations where ice can wedge apart cracks or form rock-grinding glaciers and steepening slopes that drive faster-flowing streams.

Read 14 remaining paragraphs | Comments

Black hole jets, how do they work? Magnets!

nobel intent - man, 24/11/2014 - 15:20

At the centers of some massive galaxies, supermassive black holes power incredibly bright objects called quasars. Black holes gobble up matter so quickly that the infalling matter heats up from friction and emits light. While this disk of accreting matter is incredibly bright on its own, the black hole has another source of light: jets erupt from the poles of the black hole, shooting particles at speeds approaching that of light. These jets are incredibly bright—possibly brighter than the accretion disk.

It’s not known for sure what causes the jets. It’s thought that the black hole’s spin and mass interact with the magnetic field near the black hole to accelerate the particles. While some evidence supports this model, it's been difficult to test, mainly because scientists lacked a full knowledge of how bright the accretion disks is. But a new study of a sample of blazars (quasars with jets that point toward Earth) shows a clear correlation between the jets' power and the accretion disk’s brightness. This suggests that the magnetic field is a factor in producing the jets.

The researchers examined 217 blazars using data obtained by the Fermi observatory, looking for some relationship between the jets’ power and the accretion disk. Blazars are useful because with a blazar, we get direct light from both the accretion disk and the jet, since the latter is pointed toward us. And we can tell which is which, because light from the jet is mostly in the form of gamma rays, while the accretion disk produces a broader emission spectrum.

Read 7 remaining paragraphs | Comments

Vil ikke gi utvidet forskrivningsrett til jordmødre og helsesøstre

Dagens Medisin - man, 24/11/2014 - 13:22
– Hvis jordmødre og helsesøstre får forskrive prevensjon til alle kvinner, kan dette føre til en mer fragmentert primærhelsetjeneste.

Minst 500 har hiv uten å vite om det

Dagens Medisin - man, 24/11/2014 - 11:55
Folkehelseinstituttet anbefaler flere å teste seg for hiv og anslår at minst 500-700 personer i Norge er hiv-smittet uten å vite om det.

Smertebehandling gjør demente mer aktive

Tidsskriftet - man, 24/11/2014 - 10:00
Underdiagnostisering og mangelfull behandling av smerte er vanlig hos sykehjemspasienter med demens. Mange er ikke i stand til å uttrykke smerte, og atferdsproblemer er en ikke uvanlig konsekvens. Smertebehandling reduserer plagene og øker pasientenes daglige aktivitetsnivå, viser en norsk studie.

Er lavkarbodiett bedre enn diett med lite fett?

Tidsskriftet - man, 24/11/2014 - 09:54
En ny studie viser at etter ett år har en diett med lavt innhold av karbohydrater større effekt på vektreduksjon og kardiovaskulære risikofaktorer enn en fettfattig diett. Men studien har noen svakheter, og de nordiske kostrådene fra 2013 anbefaler at vi spiser mindre mettet fett, slik også Verdens helseorganisasjon anbefaler, sier professor Kjetil Retterstøl.

Full stans på røntgenavdelingen på Sørlandet sykehus

Dagens Medisin - man, 24/11/2014 - 09:47
Sørlandet sykehus Kristiansand er uten røntgen, CT og MR-kapasitet etter vannskader.

Store rabatter avgjør medisinvalg

Dagens Medisin - man, 24/11/2014 - 09:00
Årsaken til at legemiddelet zoledronsyre skal være førstevalg fremfor Xgeva, skyldes utelukkende store rabatter etter at zoledronsyre fikk generisk konkurranse.

Forskningssentre deler milliardbeløp

Dagens Medisin - man, 24/11/2014 - 05:30
Forskningsrådet bevilger 1,6 milliarder kroner til 17 sentre for forskningsdrevet innovasjon, hvorav to sentre for næringsrettet forskning innen helse og omsorg.

Children will change behavior that’s rewarded in order to conform

nobel intent - man, 24/11/2014 - 04:00

If you know how to do something and people around you start doing it differently, you have two options: stick to what you know, or change to use their strategy. If the new strategy is more efficient than yours, or gets better results, it’s a no-brainer, so you switch. But if it’s exactly as efficient and produces the same results, the decision to switch is based on another factor—conformity.

We know that we have a tendency to fall in line with those around us, sometimes even when this results in obvious mistakes. This tendency can explain why human culture varies so widely among different societies, but is so similar within groups. Our closest primate relatives don’t have cultural variation to the same degree, so what makes humans different?

Previous research on non-human great apes has shown that they learn from their peers. However, what hasn’t been established is whether this process is similar in humans and non-humans, including when the learning involves overriding existing habits. A group of researchers at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, recently found that human children are more likely than chimpanzees and orangutans to change their behavior to conform to their peers.

Read 12 remaining paragraphs | Comments