Pustepilotene
   
  Undervisningen
  Bestille besøk
  Om pustepilotene
  Kontrolltårnet
  Pustepiloter
  Røykfri-lenker
Bestilling
Nyheter:

22.des 04: Vi planlegger neste undervisningsdag til 24. eller 31. januar. Til dette trenger vi to 9.klasser som ønsker å være med!

22.des 04:
Pustepilotene trenger flere undervisere! Vi kommer til å informere på kullene etter nyttår. Sett av onsdag 12. januar kl. 18.00, fordi da vil vi arrangere info-møte i MTA med første del av opplæringen av nye undervisere!

10.des 04: Pustepilotene gjennomførte sitt første pilotprosjekt ved å invitere en klasse fra Charlottenlund ungdomsskole til undervisning. Vi fikk god tilbakemelding fra elevene. Les hva Adresseavisen skrev fra arrangementet.

Pustepilotene består av en gruppe medisinstudenter som ønsker å gi informasjon om røyking.
Vi inviterer skoleklasser til sykehuset for en spennende informasjonsdag om røyking og helseeffektene.