Medlemmene består av 9 personer som studerer petroleumsrelevant sivilingeniørutdanning ved NTNU. Alle arbeider frivillig med Petroleumskvelden, nettopp for å holde studentpreget over arrangementet.

Fra venstre bak:

  • Gjermund Næss
  • Steinar Schei
  • Jonas Mannsverk
  • Bjørn Kaisen Pran
  • Karsten Skrettingland

Fra venstre foran:

  • Arman Hiwa
  • Kristine Owe
  • Vilde Romslo Meyer
  • Madelene Skintveit