Petroleumskvelden – et arrangement av studenter, for studenter!

Hva skal, Norge, leve av i fremtiden? Dette er et spørsmål som gjentas ofte i debatter, reportasjer, artikler, møter, og hjemme i stua til den enkelte nordmann. På 1970-tallet trådte Norge for alvor inn som en av verdens oljenasjoner, og denne rikdommen har bragt mange goder til samfunnet. Etter finanskrisen i 2008 har oljeprisen hevet seg til et historisk høyt nivå, men i 2014 var det stopp. Oljeprisen stuper, bransjen «tramper på bremsene» og tusenvis har mistet jobbene sine. Med halvert oljepris og stadig økende klimaproblemer har petroleumssektoren i Norge blitt tvungen til å tenke nytt! Kan vi fortsette med denne industrien? Skal vi legge ned?

Ingeniørstudiet har lenge vært en anbefalt utdanning, og inntil 2014 har det vært et skrik etter akademikere i alle industrier, spesielt petroleumsindustrien. Dette har snudd fullstendig, og nå er det nærmest blitt tabu å studere petroleumsfag. Søkertallene til NTNUs petroleumslinje har stupt, og studenter vegrer seg fra å spesialisere seg i en industri som har nærmest stengt døren for nye ingeniører.

Alt tyder på at verdens energiforbruk øker, og det meste tyder også på at økende petroleumsindustri har ført til økt klimagassutslipp. Norge har forpliktet seg til å kutte disse utslippene i «Paris-avtalen», og dette vil ha påvirkninger på fremtidens olje-Norge. For at velferdsstaten skal bestå slik vi kjenner den i dag, er vi avhengig av å eksportere olje og gass. Derfor kan ikke Norge løse alle sine utfordringer ved «å stenge kranen» og finne på noe nytt.

Petroleumskvelden startet som en idé hos tre petroleumsstudenter. Det er et «non-profit» studentarrangement som betyr at alle sponsorinntekter går til å dekke utgifter til arrangementet. Kvelden ble for første gang arrangert i mars 2016 og fokuset var på hvordan kommende sivilingeniører i petroleumsfaget kan anvende sin utdanning etter endt studium. Da spesielt innenfor industrien, økonomien og gründervirksomhet. Kvelden var en suksess og med 200 på gjestelisten kan Petroleumskvelden ansees som Norges største studentarrangement for petroleumsutdanningen. Oppfølgeren skal avholdes  7.mars 2017, og årets kveld fokuserer på «Den Vanskelige Oljen», et tema som skal belyse utfordringene ved produksjon i fremtiden. Fremdeles gjenstår halvparten av Norges petroleumsreserver, og disse skal utvinnes parallelt med at klimaet ivaretas.

Å være petroleumsstudent i 2017 krever motivasjon og viljestyrke, og en usikker fremtid står dem i møte. Petroleumskvelden har som hensikt å samle studentene til et arrangement hvor deler av industrien kommer for å dele sine perspektiv på fremtiden. Underveis gjennom kvelden vil det være underholdningsinnslag og konkurranser. Kvelden avsluttes med middag for alle gjestene.

%

Estimerte ressurser gjenværende på norsk kontinentalsokkel*

%

Andel av statens inntekter fra petroleumssektoren i 2015**

Statens inntekter (i mrd NOK) siden oljeproduksjon i Norge startet (målt i dagens krone)**

Antall direkte og indirekte sysselsatte i petroleumssektoren, 2015***

%

Olje- og gasseksport som prosentandel av total norsk vareeksport****