Velkommen til våre nettsider!

Petroleumskvelden ble avholdt torsdag 8. mars på Scandic Lerkendal. Petroleumsbransjen har et enormt innovasjonspotensiale, og vil ha behov for nye, kloke hoder i lang tid fremover. Det er imidlertid mange forskjellige syn på hvordan Norge bør håndtere dagens situasjon med tanke på energi og klima. Dette er det viktig å snakke om, spesielt for oss studenter. I år inviterte vi derfor til debatt; Oljestopp, suksess eller flopp? Debattanter fra forskjellige bransjer møttes og det ble diskutert rundt økonomi, miljø og fremtidsutsikter.
Det ble også holdt bli diverse taler, underholdning med bl.a musikk og gratis mat og drikke.

Følg oss på sosiale medier!