Pas Dansekompani er et utøvende og kompani med medlemmer som er amatører med solid dansebakgrunn.

Kompaniet fokuserer i hovedsak på moderne danseteknikker og improvisasjon. Vanligvis har kompaniet to klasser i uken, men kan jobbe mer intensivt i perioder foran forestillinger/prosjekter.

Pas Dansekompani drives av et styre valgt av medlemmene. Styret består av leder, nestleder, markedsføringsansvarlig og økonomiansvarlig. Oppgavene til styret er å ta seg av planleggingen av kompaniets virksomhet, samt å utføre nødvendige oppgaver og delegere ansvar til kompaniets resterende medlemmer i forbindelse med prosjekter/forestillinger.

 

 

 

pas dansekompani

Om pas

Koreografer

Prosjekter

Opptak

Kontakt

pas dansekompani | web: org.ntnu.no/pasdans | e-post: pasdansekompani(at)gmail.com | telefon: 476 19 242

 

Styret

Medlemmer