Medlemskap i NTNUI Orientering

Information in english can be found below.

Nå er semesteret og studieår godt i gang. Det betyr at styret må få oversikt over nye og gamle medlemmer.

For å bli medlem i Orienteringsgruppa må du kjøpe medlemskap i NTNUI. Dette kan gjøres på idrettsenterene til Sit eller på nettet, merk at semesteravgift også må være betalt. Et år koster 1700 kroner og du får da tilgang på alle idrettssentrene til Sit. Medlemskap uten tilgang til treningssenter koster 550 kr. Flere av treningene våre er inne på idrettssenter og det anbefales derfor at du kjøper fullt medlemskap uavhengig om du bytter klubb eller ikke. Si ifra hvis du studerer på en annen institusjon enn NTNU. Da må du søke dispensasjon, ta kontakt med nestleder.

Om du ønsker å trene med NTNUI Orientering, men fortsette å løpe for en annen klubb må du også være medlem.

Les videre