2 kortdistanser på Byneset (07.05.2020) 2 kortdistanser på Byneset (07.05.2020)