last dance utsetting (08.08.2015)
Kategori: Trening
Kart/område: Karikollen
Disiplin: mellomdistanse
Distanse: 5.38 km
Tid: 74:15
Ganske fornøyd med løypeleggingen i etterkant. Jeg kunne alltids ha testet ut litt flere strekk for å gjøre noen små justeringer men med 7 o-tekniske økter følte jeg traff bra med kvalitet/tid på utsetting. Brukte 1:15 på å sette ut 5.5k, men mye i veldig rolig tempo etter at jeg kjørte på hardt da jeg tok inn Heistadmoenøkta tidligere på dagen. Veldig gledelig at det ble så bra trøkk på alle deltakerne på sisteøkta. Blir interessant å gjøre gps-analyser men her er noen spådommer før fasit foreligger: 1.post: løpe stien helt rundt myra opp på kollen med hogst som er veldig fin (noe man ser fra myra) ha kontroll på myrene bortover og slippe seg ned på riktig tidspunkt. 2.post: Runde litt høyre sør for steinen ved den andre kollen og venstre før enslig kolle 100m før posten. Meget god sikt og løpbarhet, bare å dundre på og lese litt på strekk#3. Neste strekk synes jeg ble bra. Tror det lønner seg å holde litt venstre, unngå høyde, men løpe tilbake til streken der det går en utydelig sti og spare høyde inn i posten. Jeg tapte 1:40 til Bjørn som løp høyre men jeg hadde sekk og enheter og dårligere form i bagasjen. Likevel interessant at høyre var såpass bra. Bekeberg er nok i form. 7.post: rett på, litt venstre på slutten 8.post: slak venstre under stup, fire steiner og opp, men Dag fikk til en meget bra rett på variant. 11: rett på, ingen vits i å runde. 12: slak høyre/rett på, eller stiplet sti. 13: litt lur, viktig å ligge høyt nok. Generelt: En mellomdistanse som innbyr til høy fart, poenget var å få dratt til skikkelig fysisk og det er derfor gledelig å se at alle tar seg ut. Selv om det kanskje ikke var så mange grovveivalg var mikroveivalgene viktige og man måtte derfor holde fokus og kartkontakt hele veien 13 poster er ganske lite, men løypa utfordret likevel mange moment. Noen endringer kunne jeg gjort, som f.eks å dra 7.post litt sørøst for å aktualisere høyreveivalg.
Vis kommentarer (0)
 
last dance utsetting (08.08.2015) last dance utsetting (08.08.2015)